Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác thu thập nguồn tin để chủ động phát hiện, khởi tố điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật

30/12/2022 10:34

(kiemsat.vn)
Chiều ngày 29/12/2022, Cơ quan điều điều tra VKSND tối cao tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023 bằng hình thức trực tuyến đến 03 điểm cầu tại TP. Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh và tỉnh Đắk Lắk. Đồng chí Nguyễn Quang Dũng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao dự và chỉ đạo Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Lại Văn Loan, Vụ trưởng Vụ Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án xâm phạm hoạt động tư pháp, tham nhũng, chức vụ xảy ra trong hoạt động tư pháp VKSND tối cao; đồng chí Lê Xuân Lộc, Thủ trưởng Cơ quan điều tra VKSND tối cao và các đồng chí Phó Thủ trưởng Cơ quan điều tra VKSND tối cao cùng toàn thể công chức Cơ quan điều tra VKSND tối cao.

Đồng chí Nguyễn Quang Dũng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao dự và chỉ đạo Hội nghị triển khai công tác năm 2023 của Cơ quan điều tra VKSND tối cao.

Ngay từ đầu năm 2022, Đảng ủy, Lãnh đạo Cơ quan điều tra VKSND tối cao đã quán triệt thực hiện nghiêm Chỉ thị của Viện trưởng VKSND tối cao về công tác ngành Kiểm sát nhân dân năm 2022 và Chỉ thị của Viện trưởng VKSND tối cao về tăng cường công tác điều tra. Lãnh đạo Cơ quan điều tra VKSND tối cao tiếp tục đổi mới công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành; đặc biệt tăng cường kỷ luật, kỷ cương và đạo đức nghề nghiệp, bảo đảm chỉ tiêu của Quốc hội và Chỉ thị của Viện trưởng VKSND tối cao; không để xảy ra oan, sai hoặc bỏ lọt tội phạm.

Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác thu thập nguồn tin để chủ động phát hiện, khởi tố điều tra xử lý theo quy định của pháp luật. Đồng thời tăng cường quan hệ phối hợp với các đơn vị VKSND tối cao và VKSND địa phương; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao việc phát hiện, giải quyết nguồn tin về tội phạm và điều tra vụ án hình sự. 

Bên cạnh đó Cơ quan điều tra VKSND tối cao đã tăng cường công tác tự đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng, kinh nghiệm điều tra, nhất là điều tra kỹ thuật số đáp ứng yêu cầu đấu tranh tội phạm trong tình hình mới; triển khai thực hiện việc ghi âm, ghi hình có âm thanh khi hỏi cung bị can, thực hiện đúng theo quy định. Mặc dù bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp kéo dài đến tháng 3/2022, nhưng Cơ quan điều tra đã nỗ lực phấn đấu, bảo đảm số lượng, chất lượng, thời hạn giải quyết, cụ thể: tổng số thông tin vi phạm, tội phạm tăng 7,8%; tỷ lệ phân loại, xử lý thông tin vi phạm, tội phạm tăng 3,1%; tổng số nguồn tin về tội phạm thuộc thẩm quyền tăng 51,4%; thụ lý, điều tra tăng 36,7% về số vụ, tăng 46,2% về số bị can; tỷ lệ thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng tăng 24,3%; tổng số kiến nghị phòng ngừa vi phạm, tội phạm tăng 63,9% so với cùng kỳ năm 2021.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Quang Dũng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được trong năm 2022 của Cơ quan điều tra VKSND tối cao. Đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tối cao yêu cầu lãnh đạo Cơ quan điều tra VKSND tối cao quán triệt nghiêm túc nội dung Chỉ thị số 01/CT-VKSTC của Viện trưởng VKSND tối cao về công tác của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2023. Thủ trưởng Cơ quan điều tra VKSND tối cao chủ động đánh giá chất lượng công tác và sắp xếp, kiện toàn, bố trí cán bộ, phân công công việc và có kế hoạch đào tạo, đào tạo lại đội ngũ Điều tra viên đáp ứng yêu cầu và tính chất nhiệm vụ được giao; góp phần chấn chỉnh hoạt động của các cơ quan tư pháp; cảnh tỉnh, ngăn chặn, phát hiện và xử lý kịp thời, nghiêm minh những hành vi vi phạm pháp luật nhằm xây dựng hệ thống tư pháp liêm chính, nghiêm minh.

Bên cạnh đó, Cơ quan điều tra VKSND tối cao cần lưu ý việc thu thập chứng cứ, vật chứng, dữ liệu điện tử phải tuân thủ đúng các quy định của pháp luật; áp dụng các biện pháp ngăn chặn đúng pháp luật, phù hợp và đáp ứng yêu cầu điều tra. Đồng thời, cần tăng cường hơn nữa công tác phối hợp với các cơ quan, đơn vị trong và ngoài Ngành nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc; tăng cường quản lý, kỷ luật, kỷ cương trong đơn vị.

Đồng chí Nguyễn Quang Dũng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao trao tặng Cờ đơn vị xuất sắc phong trào thi đua cho Cơ quan điều tra VKSND tối cao.

Đồng chí Nguyễn Quang Dũng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao trao Cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua Khối cho Phòng 4, Cơ quan điều tra VKSND tối cao.

Đồng chí Nguyễn Quang Dũng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao và lãnh đạo Cơ quan điều tra VKSND tối cao tặng hoa chúc mừng các công chức thuộc Cơ quan điều tra VKSND tối cao chuẩn bị nghỉ công tác, hưởng chế độ hưu trí.

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang