Tích cực chuẩn bị nội dung về kỷ niệm 60 năm thành lập ngành KSND

18/11/2019 21:48

(kiemsat.vn)
Ngày 18.11, tại trụ sở VKSND tối cao, đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao, Trưởng Ban nội dung đã chủ trì cuộc họp về công tác nội dung chuẩn bị kỷ niệm 60 năm ngày thành lập ngành KSND (26/7/1960 - 26/7/2020).

Toàn cảnh cuộc họp

Tại cuộc họp, thủ trưởng các đơn vị được phân công nhiệm vụ đã báo cáo tình hình và tiến độ thực hiện công việc được giao, bên cạnh đó các nhóm trong ban nội dung cũng nêu ra những khó khăn vướng mắc để tìm cách giải quyết.

Đề xuất bổ sung việc đưa ra quy chuẩn và yêu cầu đối với các địa phương trong việc tổng hợp hồ sơ, phục vụ công tác biên soan cuốn Biên niên sử 60 năm xây dựng và phát triển của VKSND Việt Nam.

Xây dựng đề cương để hệ thống hóa các Nghị quyết, Chỉ thị, văn kiện khác của Đảng; các văn bản pháp luật, hình ảnh, phim về ngành KSND qua 60 năm tổ chức và hoạt động.

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao , Trưởng Ban nội dung đánh giá cao tinh thần trách nhiệm thực hiện công việc của các thành viên của Ban. Bên cạnh đó, đồng chí Phó Viện trưởng  yêu cầu tiếp tục đôn đốc các đơn vị chưa cung cấp thông tin hồ sơ để thực hiện cuốn Biên niên sử 60 năm xây dựng và phát triển VKSND Việt Nam.

Đồng chí Phó Viện trưởng nhấn mạnh, sau khi tiếp nhận và thu thập đầy đủ hồ sơ, cùng các văn bản, văn kiện của Đảng thì Ban nội dung cần phải biên tập lại thành hệ thống theo dạng cuốn sách, đánh giá chi tiết tất cả các mặt và các khâu công tác trong 60 năm qua.

Dự kiến, chậm nhất đến ngày 30/11 hoàn thành tài liệu và lập danh sách các văn bản, nghị quyết của Đảng và Quốc Hội để thực hiện hoàn thiện công tác chuẩn bị nội dung.

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang