Thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, công tác tự đào tạo cho cán bộ, đảng viên VKSND tối cao

16/11/2023 09:34

(kiemsat.vn)
Phát biểu ý kiến chỉ đạo tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ lần thứ 14 (mở rộng) tổ chức ngày 15/11/2023, đồng chí Lê Minh Trí, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Viện trưởng VKSND tối cao đề nghị Đảng uỷ VKSND tối cao cần phối hợp chặt chẽ với Ban cán sự đảng VKSND tối cao để thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, công tác tự đào tạo cho cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ lần thứ 14 (mở rộng) do đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Bí thư Ban cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao chủ trì.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí Uỷ viên Ban cán sự đảng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao: Đồng chí Nguyễn Hải Trâm, Phó Bí thư Đảng uỷ; đồng chí Nguyễn Duy Giảng, đồng chí Nguyễn Quang Dũng. Cùng dự có đồng chí Trần Hữu Thanh, Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ VKSND tối cao; các đồng chí là Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ VKSND tối cao; thủ trưởng các đơn vị thuộc VKSND tối cao, VKSND cấp cao 1, 2, 3; cấp ủy các đảng bộ, chi bộ trực thuộc VKSND tối cao.

Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến từ điểm cầu VKSND tối cao đến các điểm cầu: Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội; Trường Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát tại TP. Hồ Chí Minh; VKSND cấp cao tại Đà Nẵng, VKSND cấp cao tại TP. Hồ Chí Minh; Đại diện Văn phòng VKSND tối cao tại TP. Hồ Chí Minh.

Báo cáo tại Hội nghị cho thấy, Đảng ủy VKSND tối cao bám sát các quy định của Đảng, chỉ đạo của đồng chí Bí thư Ban cán sự đảng, Viện trưởng VKSND tối cao tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các đảng bộ, chi bộ trực thuộc phổ biến, quán triệt và cụ thể hóa thành nghị quyết, chương trình, kế hoạch để triển khai thực hiện; kết quả, đã có 100% các đảng bộ, chi bộ trực thuộc đã xây dựng và triển khai thực hiện Nghị quyết chương trình, nhiệm vụ công tác trọng tâm và chương trình kiểm tra, giám sát cấp ủy năm 2023.

Đảng ủy VKSND tối cao đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các nội dung: Về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; về đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng; về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam trong giai đoạn mới; sơ kết thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2023; về đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng; về công tác tuyên giáo, công tác cán bộ; về công tác tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử chính trị quan trọng của đất nước; sơ kết thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng ủy Khối và các chương trình hành động chuyên đề thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XXV của Đảng bộ; thực hiện nghiêm các quy định và hoàn thành, vượt chỉ tiêu của Đảng, Nhà nước, Quốc hội giao; về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; về tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát; về lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Công đoàn VKSND tối cao nhiệm kỳ 2023-2028; về lãnh đạo, chỉ đạo các đoàn thể hoạt động theo luật định và Điều lệ, thực hiện chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ số trong hoạt động công tác đảng.

Đồng thời, Đảng ủy VKSND tối cao đã phối hợp chặt chẽ với Ban cán sự đảng, lãnh đạo VKSND tối cao trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai việc nghiên cứu, học tập và thực hiện các văn bản của Đảng trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng; xây dựng Ngành; phòng chống tham nhũng;  ban hành Quy định chuẩn mực đạo đức của người cán bộ Kiểm sát. Phối hợp với Ban cán sự đảng VKSND tối cao trong xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức Viện kiểm sát các cấp. Tham gia xây dựng, sửa đổi, bổ sung, ban hành các văn bản về công tác tổ chức cán bộ; tham gia triển khai các kế hoạch thi tuyển công chức, thi tuyển Kiểm sát viên, Điều tra viên. Đảng ủy tham gia xây dựng, góp ý các đề án, quy định quan trọng của Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật được thực hiện thường xuyên, kịp thời.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Lê Minh Trí, Bí thư Ban cán sự đảng, Viện trưởng VKSND tối cao ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đạt được của Đảng ủy VKSND tối cao trong thời gian qua. Đồng chí Viện trưởng VKSND tối cao đặc biệt nhấn mạnh đến vai trò của công tác xây dựng Đảng, xây dựng Ngành và xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên có phẩm chất đạo đức, lý tưởng cách mạng để hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn. Trong đó, các cán bộ, đảng viên, đặc biệt là người đứng đầu các đơn vị phải đề cao tính nêu gương, có tư cách, phẩm chất đạo đức tốt, có tư duy đổi mới và tầm nhìn sâu rộng, nhận thức sâu sắc về quyền và trách nhiệm của người đảng viên.

Để thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng và xây dựng Ngành, đồng chí Viện trưởng VKSND tối cao Lê Minh Trí yêu cầu trong thời gian tới, Đảng uỷ cần phối hợp chặt chẽ hơn nữa với Ban cán sự đảng VKSND tối cao tiếp tục thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, công tác tự đào tạo; siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ; thực hiện thường xuyên, kịp thời công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng; tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức Viện kiểm sát các cấp nắm vững pháp luật, giỏi chuyên môn nghiệp vụ, có đạo đức nghề nghiệp và bản lĩnh chính trị vững vàng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang