Đảng ủy VKSND tối cao tổ chức Hội nghị quán triệt Quy định số 69-QĐ/TW của Bộ Chính trị và tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng

08/06/2023 16:01

(kiemsat.vn)
Ngày 08/6/2023, Đảng ủy VKSND tối cao tổ chức Hội nghị Quán triệt Quy định số 69- QĐ/TW ngày 06/7/2022 của Bộ Chính trị và tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng. Đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Bí thư Ban cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao dự và chủ trì Hội nghị.

Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp với trực tuyến từ điểm cầu trung tâm VKSND tối cao đến các điểm cầu: Văn phòng đại diện VKSND tối cao tại Thành phố Hồ Chí Minh; Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội; VKSND cấp cao tại Đà Nẵng; VKSND cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh; Trường Đào tạo, Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Báo cáo viên tại Hội nghị có đồng chí Cao Văn Thống, Ủy viên Ủy Ban kiểm tra Trung ương; đồng chí Lê Văn Thái, nguyên Trưởng Ban tổ chức Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Trần Hữu Thanh, Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ VKSND tối cao; thành viên Ủy viên UBKT Đảng ủy VKSND tối cao, UBKT các Đảng ủy cơ sở; cấp ủy và cán bộ làm công tác đảng của Đảng ủy, chi ủy trực thuộc Đảng uỷ VKSND tối cao, chi ủy trực thuộc Đảng bộ cơ sở cùng toàn thể đảng viên Đảng bộ VKSND tối cao.

Đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao nhấn mạnh ý nghĩa, tầm quan trọng của Hội nghị quán triệt các nội dung của Quy định số 69-QĐ/TW ngày 6/7/2022 của Bộ Chính trị. Đồng chí đề nghị, cán bộ, đảng viên VKSND tối cao phát huy tinh thần trách nhiệm, tiếp thu nghiêm túc, nắm vững những nội dung cơ bản của Quy định 69-QĐ/TW để có nhận thức đúng, hành động đúng, phát huy sự nêu gương, tự rèn luyện bản thân trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, từ đó góp phần xây dựng Đảng và ngành Kiểm sát ngày càng phát triển trong sạch, vững mạnh.

Yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng thuộc Đảng bộ VKSND tối cao nghiêm túc quán triệt, bám sát quy định và hướng dẫn để xem xét thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm một cách công minh, chính xác, kịp thời, bảo đảm tính nghiêm minh của Đảng, nhưng cũng thể hiện được tính nhân văn trong quá trình áp dụng quy định này.

Đồng chí Cao Văn Thống, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Tại Hội nghị, đồng chí Cao Văn Thống, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã giới thiệu, quán triệt những nội dung Quy định số 69-QĐ/TW ngày 6/7/2022 của Bộ Chính trị. Việc bổ sung, quy định mới các biểu hiện vi phạm cùng hình thức kỷ luật đối với đảng viên vi phạm được cập nhật, bổ sung trên cơ sở tổng kết thực tiễn công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, công tác kiểm tra, giám sát, đồng thời, thống nhất với các quy định mới của Đảng, đồng bộ với quy định của pháp luật hiện hành.

Kết cấu của Quy định 69-QĐ/TW ngày 6/7/2022, gồm: 4 chương, 58 điều, hợp nhất nội dung của hai Quy định: Quy định số 07-QĐi/TW ngày 28/8/2018 của BCH Trung ương về xử lý kỷ luật tổ chức Đảng vi phạm và Quy định số 102-QĐ/TW ngày 15/11/2017 của BCH Trung ương quy định xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm; bổ sung những nội dung, hành vi mới phát sinh trong thực tế, đồng bộ, cụ thể hóa các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước có liên quan và cập nhật chủ trương, quan điểm, nguyên tắc trong các nghị quyết của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền; trách nhiệm nêu gương của đảng viên và chủ trương khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung, nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn, khắc phục những bất cập trong xử lý vi phạm.

Đồng chí Cao Văn Thống cho biết, các điểm mới trong Quy định 69-QĐ/TW ngày 6/7/2022 của Bộ Chính trị tập trung ở 3 nội dung: Quy định các hành vi mới trên cơ sở tổng kết thực tiễn và dự báo về các vi phạm trong thời gian tới; điều chỉnh tăng nặng hoặc giảm nhẹ chế tài đối với các vi phạm được quy định trước đây; xác định rõ động cơ, mục đích, hậu quả của vi phạm làm căn cứ áp dụng chế tài phù hợp và đồng bộ với quy định mới của Đảng và pháp luật của Nhà nước, với mục đích để tổ chức đảng, đảng viên không muốn và không dám vi phạm kỷ luật của Đảng.

Ngoài việc mang tính răn đe, ngăn chặn và xử lý nghiêm minh các vi phạm của cán bộ, đảng viên, các nội dung còn lại đề cao tinh thần, trách nhiệm nêu gương, tự rèn luyện bản thân đảng viên cùng với trách nhiệm tuyên truyền giáo dục, vận động gia đình, người thân trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, giữ vững kỷ luật, kỷ cương, xây dựng Đảng ngày càng trong sạch vững mạnh. Đây là những nội dung rất quan trọng để làm cơ sở xem xét thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm, đảm bảo công minh, chính xác, kịp thời, đúng nội dung, động cơ, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm.

Đồng chí Lê Văn Thái, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ, nguyên Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương.

Sau phần quán triệt những nội dung cơ bản của Quy định số 69-QĐ/TW ngày 6/7/2022, các đồng chí cấp ủy viên các đảng bộ, chi bộ trực thuộc VKSND tối cao đã nghe đồng chí Lê Văn Thái, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ, nguyên Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương trình bày các nội dung hướng dẫn trọng tâm về nghiệp vụ công tác Đảng. Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng của Đảng bộ VKSND tối cao trong năm 20233; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng, hiệu quả trong công tác bồi dưỡng lý luận chính trị, xây dựng đội ngũ Bí thư chi bộ và cấp ủy viên cơ sở có đủ phẩm chất chính trị, đạo đức và năng lực, phong cách làm việc khoa học, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Đảng ủy VKSND tối cao nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Đại hội XIII Đảng bộ Khối cơ quan Trung ương

(Kiemsat.vn) - Sáng ngày 30/6/2021, Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng bộ khối nhiệm kỳ 2020-2025 và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đến 252 điểm cầu trong toàn Đảng bộ Khối. 

Ban cán sự đảng và Đảng ủy VKSND tối cao ban hành Quy chế phối hợp công tác nhiệm kỳ 2020 - 2025

(Kiemsat.vn) - Quy chế phối hợp gồm 03 chương, 10 điều; nội dung phối hợp công tác gồm: Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị; lãnh đạo công tác chính trị, tư tưởng; lãnh đạo công tác tổ chức, cán bộ; lãnh đạo công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát và giải quyết khiếu nại, tố cáo; lãnh đạo các đoàn thể quần chúng và chế độ tổ chức các cuộc họp và thông tin.
(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang