Thủ đô Hà Nội rực rỡ cờ hoa hướng về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

27/01/2021 16:08

(kiemsat.vn)
Những ngày này, trên khắp các phố phường của Thủ đô Hà Nội rực rỡ cờ, hoa, băngrôn, panô, áp-phich để chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Trung tâm Hội nghị Quốc gia - nơi diễn ra Đại hội Đảng lần thứ XIII

Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng diễn ra từ ngày 25/1/2021 - 2/2/2021 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia

Lực lượng cảnh sát cơ động trực chiến, tuần tra canh gác quanh khu vực diễn ra Đại hội XIII Đảng Cộng sản Việt Nam

Cục tác chiến điện tử làm việc tại cổng chính của Trung tâm hội nghị Quốc gia

Những tấm Pano Cờ Đảng, cờ Tổ quốc rực rỡ dọc bên ngoài Trung tâm Hội nghị Quốc gia 

Cờ, băng rôn chào mừng Đại hội XIII của Đảng treo dọc các tuyến đường xung quanh Trung tâm Hội nghị Quốc gia

Khẩu hiệu cỡ lớn Chào mừng Đại hội lần thứ XIII của Đảng tại phố Trần Duy Hưng - Đường vành đai 3 

Những tấm Pano với khẩu hiệu chào mừng Đại hội XIII của Đảng 

 

Những tấm Pano trang hoàng Chào mừng Đại hội Đảng lần thứ XIII

 

Các bảng biểu ngữ chào mừng Đại hội XIII của Đảng được đặt tại nhiều tuyến phố lớn của Thủ đô

 

 

Tại các địa điểm nổi tiếng của Thủ đô nhiều băng rôn, áp phích ghi khẩu hiệu cỡ lớn ca ngợi Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại và Chúc mừng thành công của Đại hội Đảng lần thứ XIII

 

 

 

Những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử

(Kiemsat.vn) – Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khẳng định: Những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ Đại hội XII có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, không chỉ tạo được dấu ấn nổi bật, mà còn góp phần củng cố niềm tin, tạo ra động lực mới, khí thế mới để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta vững vàng vượt qua khó khăn, thách thức, tận dụng thời cơ, thuận lợi, đưa đất nước bước vào một thời kỳ phát triển mới.

MTTQ Việt Nam chung sức đồng lòng cùng nhân dân xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc

(Kiemsat.vn) - Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nguyện mang hết sức mình, vận động các tầng lớp nhân dân chung sức, đồng lòng, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, lòng nhân ái, niềm tự hào, tự tôn dân tộc, tự tin, đổi mới, sáng tạo, hun đúc ý chí, bản lĩnh, khát vọng phát triển, xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc.
(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang