Thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện xét tuyển viên chức Tạp chí Kiểm sát năm 2017

09/05/2018 10:07

(kiemsat.vn)
Thực hiện Kế hoạch số 16/KH-T4 ngày 11 tháng 9 năm 2017 của Tạp chí Kiểm sát Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc tuyển dụng viên chức năm 2017, Hội đồng xét tuyển viên chức Tạp chí Kiểm sát thông báo đến thí sinh đủ điều kiện tham dự xét tuyển viên chức Tạp chí Kiểm sát năm 2017 như sau:

Thời gian xét tuyển: Tổ chức xét tuyển vào thứ Sáu, ngày 18/5/2018.

- Từ 08 giờ 00 phút đến 08 giờ 15 phút: Thí sinh làm thủ tục xét tuyển: Nộp lệ phí xét tuyển; xem số thứ tự xét tuyển, số phòng xét tuyển; nghe phổ biến nội quy, quy chế xét tuyển.

- Từ 08 giờ 15 phút đến 10 giờ 30 phút: Tổ chức sát hạch lý thuyết tại 2 phòng như sau:

+ Phòng 1: Sát hạch theo thứ tự vị trí Biên tập viên Tạp chí in trước, vị trí Biên tập viên Tạp chí điện tử sau;

+ Phòng 2: Sát hạch theo thứ tự vị trí Biên tập viên Truyền hình trước, vị trí Quản trị mạng sau;

- Từ 10 giờ 40 phút đến 11 giờ 40 phút: Tổ chức sát hạch thực hành tại Phòng 1: Các thí sinh thực hiện đồng thời; thời gian hoàn thành bài thực hành đối với vị trí Quản trị  mạng là 15 phút, đối với vị trí Biên tập viên Tạp chí in và Biên tập viên Tạp chí điện tử là 30 phút, đối với vị trí Biên tập viên Truyền hình là 60 phút.

Địa điểm tổ chức xét tuyển: Tại Tạp chí Kiểm sát, Tòa nhà Capital Tower, số 109 Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Xem chi tiết tại file đính kèm

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang