Kế hoạch thi tuyển Kiểm sát viên các ngạch năm 2018

08/05/2018 08:41

(kiemsat.vn)
Ngày 02/5/2018, VKSND tối cao ban hành Kế hoạch số 51/KH-VKSNTC về việc tổ chức thi tuyển Kiểm sát viên sơ cấp, Kiểm sát viên trung cấp, Kiểm sát viên cao cấp ngành Kiểm sát năm 2018.

Hình thức thi tuyển

VKSND tối cao thống nhất việc thi tuyển để bổ nhiệm Kiểm sát viên cao cấp, Kiểm sát viên trung cấp, Kiểm sát viên sơ cấp năm 2018 thi môn chuyên ngành, hình thức thi viết 180 phút và thi trắc nghiệm 60 phút.

Ảnh minh họa 

Nội dung thi

Kiến thức liên quan đến cơ cấu tổ chức, bộ máy, chức năng, nhiệm vụ của ngành Kiểm sát nhân dân; chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn của Kiểm sát viên cao cấp, Kiểm sát viên trung cấp, Kiểm sát viên sơ cấp (theo các lĩnh vực của Luật Tổ chức VKSND, hình sự, dân sự, hành chính và các văn bản liên quan đang có hiệu lực thi hành).

Thời gian Vụ Tổ chức cán bộ tổng hợp, thẩm định, lập danh sách người dự thi và báo cáo Hội đồng thi tuyển Kiểm sát viên: Kỳ I dự kiến tháng 6/2018, kỳ II dự kiến tháng 12/2018.

Thời gian tổ chức ôn thi và thi: Kỳ I dự kiến tháng 6/2018; kỳ II dự kiến tháng 12/2018.

Địa điểm thi: Tại Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội đối với ứng viên của các tỉnh từ Quảng Trị trở ra và tại Trường Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát tại thành phố Hồ Chí Minh đối với ứng viên của các tỉnh từ Thừa Thiên - Huế trở vào.

Bài thi được chấm theo thang điểm 100 đối với mỗi hình thức thi (thi viết: 100, tính hệ số 2; tổng điểm thi trắc nghiệp: 100, tính hệ số 1).

Căn cứ kết quả thi, Hội đồng thi tuyển thông báo kết quả thi và báo cáo Viện trưởng VKSND tối cao xem xét, công nhận kết quả thi và bổ nhiệm Kiểm sát viên theo quy định.

Các điều kiện đối với ứng viên dự thi 

- Đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn để bổ nhiệm Kiểm sát viên cao cấp theo quy định tại Điều 75 và khoản 1 Điều 79 Luật Tổ chức VKSND 2014 và có bằng tốt nghiệp cao cấp lý luận chính trị hoặc cử nhân chính trị; các điều kiện, tiêu chuẩn để bổ nhiệm Kiểm sát viên trung cấp theo quy đinh tại Điều 75 và Điều 78 Luật tổ chức VKSND năm 2014 và phải là đảng viên ĐCSVN; các điều kiện, tiêu chuẩn để bổ nhiệm Kiểm sát viên sơ cấp theo quy đinh tại Điều 75, 77 Luật Tổ chức VKSND năm 2014.

- Được cơ quan, đơn vị nhận xét, đánh giá quá trình công tác liên tục trong 03 năm trước đó (2015, 2016, 2017) hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; được tập thể lãnh đạo và cấp ủy cơ quan, đơn vị nơi ứng viên công tác đồng ý và thống nhất cử ứng viên đăng ký tham gia dự thi tuyển;

- Đạt trên 50% số phiếu của Ủy ban kiểm sát VKSND cấp tỉnh thống nhất giới thiệu tham gia dự thi;

- Được cấp ủy hoặc chính quyền cơ sở nơi ứng viên cư trú thường xuyên (12 tháng trở lên) nhận xét tốt về việc chấp hành pháp luật của ứng viên và gia đình tại nơi cư trú;

- Không trong thời gian đang xem xét hoặc bị thi hành kỷ luật; có đủ sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ được giao; có đầy đủ hồ sơ, lý lịch cá nhân được cơ quan có thẩm quyền xác nhận, bảo đảm tiêu chuẩn chính trị, phẩm chất đạo đức theo quy định.

Các đơn vị trực thuộc VKSND tối cao, VKSQS Trung ương, VKSND cấp cao; VKSND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương rà soát  kỳ I đến ngày 30/6/2018 và báo cáo về VKSND tối cao trước ngày 20/5/2018; kỳ II đến ngày 31/12/2018 và báo cáo về VKSND tối cao trước ngày 20/11/2018 về số lượng Kiểm sát viên cao cấp, Kiểm sát viên trung cấp, Kiểm sát viên sơ cấp của đơn vị cần bổ sung để VKSNDTC phê duyệt; đồng thời Ủy ban kiểm sát các cấp tuyển chọn và cử người đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi đợt I xong trước ngày 20/5/2018 và có hồ sơ tại VKSNDTC trước ngày 30/5/2018; đợt II xong trước ngày 20/11/2018 và có hồ sơ trước ngày 30/11/2018.

Xem toàn bộ nội dung Kế hoạch tại đây
 

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang