Thông báo kết quả thi tuyển công chức ngành KSND năm 2019 (vòng 1)

12/12/2019 08:56

(kiemsat.vn)
Ngày 11/12, Hội đồng tuyển dụng công chức VKSND tối cao đã có Thông báo số 998/TB-HĐTD về kết quả thi tuyển công chức ngành KSND năm 2019 (vòng 1).

Theo Thông báo, ngày 12/11/2019, Hội đồng tuyển dụng công chức VKSND tối cao đã tổ chức thi tuyển (Vòng 1) bằng hình thức thi trắc nghiệm, gồm 3 phần: Phần I (Kiến thức chung) với 60 câu hỏi; Phần II (Ngoại ngữ) với 30 câu hỏi; Phần III (Tin học) với 30 câu hỏi.

Đến nay, Hội đồng tuyển dụng công chức VKSND tối cao đã tổ chức chấm thi xong. Kết quả thi vòng 1 được xác định theo số câu trả lời đúng cho từng phần thi. Những thí sinh dự tuyển trả lời đúng từ 50% số câu hỏi trở lên cho từng phần thi thì được thi tiếp vòng 2.

Dưới đây là Thông báo và danh sách thí sinh cùng kết quả thi.

 

 

 

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang