Thông báo kết quả thi tuyển công chức ngành KSND năm 2019 (vòng 1)

Ngày đăng : 08:56, 12/12/2019

(Kiemsat.vn) - Ngày 11/12, Hội đồng tuyển dụng công chức VKSND tối cao đã có Thông báo số 998/TB-HĐTD về kết quả thi tuyển công chức ngành KSND năm 2019 (vòng 1).

Theo Thông báo, ngày 12/11/2019, Hội đồng tuyển dụng công chức VKSND tối cao đã tổ chức thi tuyển (Vòng 1) bằng hình thức thi trắc nghiệm, gồm 3 phần: Phần I (Kiến thức chung) với 60 câu hỏi; Phần II (Ngoại ngữ) với 30 câu hỏi; Phần III (Tin học) với 30 câu hỏi.

Đến nay, Hội đồng tuyển dụng công chức VKSND tối cao đã tổ chức chấm thi xong. Kết quả thi vòng 1 được xác định theo số câu trả lời đúng cho từng phần thi. Những thí sinh dự tuyển trả lời đúng từ 50% số câu hỏi trở lên cho từng phần thi thì được thi tiếp vòng 2.

Dưới đây là Thông báo và danh sách thí sinh cùng kết quả thi.

 

 

 

Nguyễn Nho