Thành lập Ban Chỉ đạo tổng kiểm kê tài sản công trong ngành Kiểm sát nhân dân

22/04/2024 08:54

(kiemsat.vn)
Viện trưởng VKSND tối cao đã ký ban hành Quyết định số 42/QĐ-VKSTC ngày 09/4/2024 về việc thành lập Ban Chỉ đạo tổng kiểm kê tài sản công trong ngành Kiểm sát nhân dân.

Theo Quyết định này, Ban Chỉ đạo tổng kiểm kê tài sản công trong ngành Kiểm sát nhân dân, do môt đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tối cao làm Trưởng Ban; đồng chí Cục trưởng Cục Kế hoạch - Tài chính làm Phó Trưởng ban.

Các thành viên của Ban Chỉ đạo bao gồm Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng môt số các đơn vị: Chánh Văn phòng VKSND tối cao; Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ VKSND tối cao; Chánh Thanh tra VKSND tối cao; Cục trưởng Cục Thống kê tội phạm và công nghệ thông tin VKSND tối cao; Vụ trưởng Vụ Thi đua - Khen thưởng VKSND tối cao và các đồng chí Phó Cục trưởng Cục Kế hoạch - Tài chính.

Ảnh minh họa.

Nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo tổng kiểm kê tài sản công trong ngành Kiểm sát nhân dân giúp Viện trưởng VKSND tối cao chỉ đạo việc xây dựng, ban hành kế hoạch kiểm kê; tổ chức tập huấn, hướng dẫn kiểm kê cho các đối tượng thực hiện kiểm kê và báo cáo tổng hợp kết quả kiểm kê tài sản công trong ngành Kiểm sát nhân dân theo quy định.

Quyết định nêu rõ, Ban Chỉ đạo thành lập Tổ giúp việc để triển khai thực hiện và tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nâng cao chất lượng giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm thuộc thẩm quyền của Cơ quan điều tra VKSND tối cao

(Kiemsat.vn) - Trước yêu cầu cải cách tư pháp, Cơ quan điều tra VKSND tối cao cần tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động, trong đó có nhiệm vụ giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, từ đó nâng cao hiệu quả đấu tranh với tội phạm tham nhũng, chức vụ xảy ra trong hoạt động tư pháp, góp phần xây dựng hệ thống tư pháp trong sạch, vững mạnh.
(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang