Tập trung nghiên cứu, nâng cao hiệu quả kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính, vụ việc kinh doanh thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật

20/07/2022 18:20

(kiemsat.vn)
Ngày 20/7/2022, Vụ Kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính, vụ việc kinh doanh thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật (Vụ 10) VKSND tối cao đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2022. Đồng chí Nguyễn Duy Giảng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao dự và chỉ đạo Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Việt Hùng, Kiểm sát viên VKSND tối cao; đồng chí Lê Tiến, Kiểm sát viên VKSND tối cao, Vụ trưởng cùng toàn thể công chức Vụ 10 VKSND tối cao.

Trong 6 tháng đầu năm 2022, tập thể lãnh đạo và công chức Vụ 10 VKSND tối cao đã đoàn kết, bám sát các chỉ tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ, kế hoạch công tác và đạt được nhiều kết quả tích cực; chất lượng, hiệu quả công việc được nâng lên, một số chỉ tiêu đạt và vượt so với quy định: Số lượng giải quyết án tăng 178% so với cùng kỳ (năm 2021 giải quyết 157 vụ); số lượng kháng nghị giám đốc thẩm tăng 120% so với cùng kỳ (năm 2021 ban hành 06 kháng nghị); tỷ lệ kháng nghị đạt 77%/75% (vượt 2% chỉ tiêu); tỷ lệ giải quyết đơn đạt 58,26%/60%; ban hành 05 thông báo rút kinh nghiệm, 01 kiến nghị và 02 hướng dẫn nghiệp vụ.

Tập trung hướng dẫn, chỉ đạo VKSND cấp dưới về công tác nghiệp vụ, kỹ năng phát hiện vi phạm pháp luật trong hoạt động tư pháp bảo đảm đạt và vượt chỉ tiêu của Quốc hội, của Ngành; phối hợp với các Vụ thuộc VKSND tối cao hoàn thành dự thảo Đề cương về cải cách thủ tục hành chính - tư pháp trong lĩnh vực kiểm sát việc thụ lý, giải quyết các vụ án hành chính, các vụ việc dân sự…

Đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tối cao Nguyễn Duy Giảng biểu dương kết quả công tác của Vụ 10 đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2022; đồng chí tin tưởng, tập thể lãnh đạo, công chức Vụ 10 sẽ phát huy kết quả đạt được, tiếp tục nỗ lực, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong 6 tháng cuối năm 2022.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, về phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm, đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tối cao yêu cầu Vụ 10 VKSND tối cao nâng cao hiệu quả giải quyết hồ sơ án; tiếp tục rà soát, phân loại và xử lý đơn, trả lời thỉnh thị của các VKSND địa phương; phối hợp với Hiệp hội Ngân hàng trong việc tổ chức Hội thảo về tranh chấp hợp đồng tín dụng; tập trung nghiên cứu, đóng góp ý kiến vào quá trình sửa đổi Luật Đất đai năm 2013; xây dựng, xuất bản cuốn sách về "Công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính, kinh doanh, thương mại, phá sản",...

Giới thiệu Tạp chí Kiểm sát số 14/2022

(Kiemsat.vn) - Ban Biên tập trân trọng giới thiệu tới các đồng chí và Quý vị độc giả Tạp chí Kiểm sát số 14/2022 - Số kỷ niệm 62 năm Ngày thành lập ngành Kiểm sát nhân dân 26/7/1960 - 26/7/2022, phát hành ngày 20/7/2022 với các nội dung chính sau đây.

Tiếp tục thực hiện tốt công tác cán bộ, gắn việc xây dựng đội ngũ cán bộ với xây dựng Đảng, xây dựng ngành Kiểm sát nhân dân

(Kiemsat.vn) - Ngày 20/7/2022, Vụ Tổ chức cán bộ VKSND tối cao tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2022. Đồng chí Lê Minh Trí, Viện trưởng VKSND tối cao dự và chỉ đạo Hội nghị. 
(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang