Tạp chí Kiểm sát tổ chức sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2024

04/07/2024 14:23

(kiemsat.vn)
Ngày 04/7/2024, Tạp chí Kiểm sát tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2024. Đồng chí Nguyễn Quang Dũng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao, Trưởng Ban chỉ đạo công tác tuyên truyền ngành Kiểm sát nhân dân dự và chỉ đạo Hội nghị.

Toàn cảnh Hội nghị.

Trong 6 tháng đầu năm 2024, tập thể lãnh đạo, cấp ủy Tạp chí Kiểm sát đã lãnh đạo, chỉ đạo, tập trung triển khai bám sát Chỉ thị 01/CT-VKSTC ngày 18/12/2023 của Viện trưởng VKSND tối cao về nhiệm vụ công tác kiểm sát năm 2024; Chỉ thị số 05/CT-VKSTC ngày 08/6/2021 của Viện trưởng VKSND tối cao về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền của ngành Kiểm sát nhân dân; Kế hoạch trọng tâm công tác năm 2024 của Tạp chí Kiểm sát; qua đó, đã thực hiện đạt và vượt hầu hết các nhiệm vụ, chỉ tiêu công tác đã đề ra.

Báo cáo tại Hội nghị cho thấy, Tạp chí Kiểm sát đã biên tập, xuất bản 12 số tạp chí in với tổng số 71 bài đăng/191 bài tiếp nhận; xây dựng kế hoạch, liên hệđặt bài cho 03 số chuyên đề trên tổng 04 số chuyên đề của năm. Nội dung các số tạp chí tập trung tuyên truyền về nhiệm vụ trọng tâm công tác của Ngành; thông tin, trao đổi các vấn đề lý luận khoa học pháp lý, khoa học nghiệp vụ công tác kiểm sát; phổ biến kinh nghiệm nghiệp vụ công tác kiểm sát; về vướng mắc trong xây dựng và áp dụng pháp luật; các giải pháp hoàn thiện pháp luật của nhiều ngành luật;... Bổ sung phần dịch tiêu đề bài viết và tóm tắt nội dung bài viết sang tiếng Anh, góp phần tăng tương tác, sự tiếp cận của nhiều đối tượng độc giả.

Bên cạnh đó, công tác thông tin khoa học có nhiều chuyển biến tích cực, với nhiều chương trình tọa đàm và hội thảo khoa học chất lượng cao như: Tọa đàm khoa học với chủ đề “Trao đổi kinh nghiệm trong xây dựng nội dung, hình thức trình bày Tạp chí Kiểm sát in, đáp ứng yêu cầu của Hội đồng chức danh Giáo sư Nhà nước”; Tọa đàm, thảo luận, trao đổi về cơ cấu tổ chức, bộ máy; nội dung, hình thức cuốn Tạp chí in; quản trị, xuất bản Tạp chí điện tử với VKSND tối cao Lào; Hội thảo “Góp ý kịch bản xây dựng ấn phẩm điện tử “Hành trình công tố” hướng dẫn giải quyết, truy tố vụ án mua bán người” và Hội thảo “Ứng dụng số hóa trong giải quyết các vụ án liên quan đến động vật hoang dã”;…

Đồng thời, tiếp tục duy trì, mở rộng đội ngũ Cộng tác viên là những Kiểm sát viên, Kiểm tra viên có nhiều kinh nghiệm trong công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử ở các Vụ nghiệp vụ thuộc VKSND tối cao, VKSND các cấp; các nhà khoa học có học hàm, học vị cao; các chuyên gia trong lĩnh vực pháp luật ở trong và ngoài ngành để trao đổi, đặt bài viết, phục vụ cho hoạt động biên tập, xuất bản cuốn Tạp chí in.

Đồng chí Nguyễn Đức Hạnh, Tổng Biên tập Tạp chí Kiểm sát báo cáo kết quả công tác 6 tháng đầu năm 2024 của Tạp chí Kiểm sát.

Trong 6 tháng đầu năm 2024, Tạp chí điện tử Kiểm sát đã biên tập, xuất bản nhiều tin, bài, video clip với nội dung phong phú, hình thức hấp dẫn, đảm bảo tôn chỉ, mục đích hoạt động; đổi mới, đa dạng hóa các thể loại tác phẩm như sơ đồ tư duy, infographic, video clip, audio,... đáp ứng xu thế hiện đại của báo chí điện tử, thu hút lượng lớn độc giả quan tâm, theo dõi. Đồng thời, tăng cường các ấn phẩm video trực quan, sinh động hướng dẫn áp dụng, thực hiện các quy trình nghiệp vụ cho cán bộ, Kiểm sát viên trong Ngành; hoàn thành cấp mã số chuẩn quốc tế e - ISSN 3030 - 4202 của Bộ Khoa học và công nghệcho Tạp chí điện tử Kiểm sát; phối hợp với một số cơ quan, đơn vị trong và ngoài ngành triển khai xây dựng các ấn phẩm điện tử “Hành trình công tố” nhằm tuyên truyền hoạt động của Viện kiểm sát; tuyên truyền hình ảnh người cán bộ, Kiểm sát viên trong đấu tranh, xử lý tội phạm.

Tạp chí điện tử Kiểm sát tăng cường thông tin, cập nhật các quy định mới của pháp luật có liên quan đến thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Viện kiểm sát nhân dân như: Luật Đất đai, Luật Kinh doanh bất động sản, Luật Nhà ở, Luật các tổ chức tín dụng; các quy định mới của pháp luật về chuyên môn, nghiệp vụ của Viện kiểm sát nhân dân và hoạt động tư pháp của các cơ quan tư pháp; các quy định về chuyển đổi số; các quy định mới về chính sách, chế độ đối với công chức, viên chức, người lao động...

Công tác tham mưu tổng hợp, hành chính, quản trị, văn thư, lưu trữ tiếp tục được quan tâm, nâng cao chất lượng các báo cáo định kỳ, báo cáo đột xuất và các báo cáo nghiệp vụ khác theo yêu cầu của VKSND tối cao đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng.

Đặc biệt, Tạp chí Kiểm sát đã chủ động nghiên cứu, đề xuất và được Lãnh đạo VKSND tối cao đồng ý bổ sung thêm 03 nhiệm vụ mới, gồm: (1) Thực hiện biên niên các sự kiện gắn với hoạt động của Lãnh đạo VKSND tối cao và các đơn vị trong ngành Kiểm sát nhân dân để xuất bản thành các ấn phẩm phục vụ cho công tác thông tin tuyên truyền và lưu trữ tư liệu của ngành Kiểm sát nhân dân; (2) Làm đầu mối phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ, đơn vị có liên quan xây dựng, vận hành phần mềm và cập nhật dữ liệu phần mềm “Trợ lý ảo” ứng dụng trong hoạt động hành chính, nghiệp vụ của ngành Kiểm sát nhân dân; (3) Làm đầu mối phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ, đơn vị có liên quan xuất bản các loại ấn phẩm nghiệp vụ, ấn phẩm chuyên ngành phục vụ cho hoạt động thực tiễn, tra cứu, nghiên cứu của bạn đọc trong và ngoài ngành Kiểm sát nhân dân.

Đồng chí Nguyễn Quang Dũng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Quang Dũng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao ghi nhận và biểu dương những kết quả công tác mà Tạp chí Kiểm sát đã đạt được trong thời gian vừa qua.

Đồng tình với phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024 của Tạp chí Kiểm sát đã đề ra, Phó Viện trưởng VKSND tối cao Nguyễn Quang Dũng lưu ý, trong thời gian tới, Tạp chí Kiểm sát cần tiếp tục chú trọng nâng cao chất lượng bài viết khoa học; tiếp tục làm đầu mối phối hợp với Vụ 16 VKSND tối cao, Trung tâm sản xuất phim truyền hình Đài Truyền hình Việt Nam (VFC) và các đơn vị có liên quan xây dựng bộ phim nhiều tập tuyên truyền về ngành Kiểm sát nhân dân; tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng, vận hành ứng dụng “Trợ lý ảo” để ứng dụng trong hoạt động của Kiểm sát viên theo ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo VKSND tối cao; đẩy mạnh công tác chuyển đổi số của đơn vị; tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới, sáng tạo để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong năm 2024 và những năm tiếp theo...

Đồng chí Nguyễn Quang Dũng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao chụp ảnh lưu niệm cùng tập thể công chức, viên chức, người lao động Tạp chí Kiểm sát. 

Nâng cao chất lượng kiểm sát việc giải quyết vụ án tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh hoặc ở lại Việt Nam trái phép

(Kiemsat.vn) - Trước diễn biến phức tạp của tội phạm tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh hoặc ở lại Việt Nam trái phép, lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Cao Bằng đã tập trung chỉ đạo và thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, đảm bảo phòng ngừa loại tội phạm này, góp phần thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ trong tình hình mới.
(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang