Tăng cường tuyên truyền, nhân rộng điển hình tiên tiến trong ngành Kiểm sát nhân dân

31/03/2021 16:30

(kiemsat.vn)
Chiều ngày 31/3/2021, đồng chí Nguyễn Hải Trâm, Phó Viện trưởng VKSND tối cao dự và chỉ đạo Hội nghị ký kết Quy chế phối hợp trong công tác thông tin, tuyên truyền, nhân rộng điển hình tiên tiến giữa 04 đơn vị: Vụ Thi đua - Khen thưởng, Tạp chí Kiểm sát, báo Bảo vệ pháp luật và Văn phòng VKSND tối cao.

Lãnh đạo Vụ Thi đua - Khen thưởng, Tạp chí Kiểm sát, Báo Bảo vệ pháp luật và Văn phòng VKSND tối cao ký kết Quy chế phối hợp

Quy chế phối hợp quy định về phạm vi, nguyên tắc, phương thức và nội dung phối hợp giữa Vụ Thi đua - Khen thưởng, Tạp chí Kiểm sát, Báo Bảo vệ pháp luật và Văn phòng VKSND tối cao trong thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền, nhân rộng điển hình tiên tiến trong ngành Kiểm sát nhân dân.

Qua đó, tuyên truyền sâu rộng hình ảnh của ngành Kiểm sát nhân dân, của người cán bộ Kiểm sát; về vị trí, vai trò, thành tựu đóng góp của Ngành trong công cuộc đấu tranh phòng, chống tội phạm, phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp, góp phần vào công cuộc xây dựng, phát triển đất nước.

Theo đồng chí Phạm Vũ Thắng, Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ Thi đua – Khen thưởng, trong những năm qua, công chức, viên chức và người lao động trong ngành Kiểm sát nhân dân đã phát huy vai trò, trách nhiệm, bản lĩnh trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, siết chặt kỷ cương, kỷ luật, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; hình ảnh, uy tín, vị thế của ngành Kiểm sát ngày càng được nâng lên. Đã có nhiều tấm gương điển hình tiên tiến, nhiều tập thể và cá nhân đạt được những thành tích xuất sắc, tiêu biểu được ghi nhận và được tặng thưởng các danh hiệu thi đua cao quý. Việc ký kết Quy chế phối hợp nhằm tôn vinh và lan tỏa những tấm gương tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu; tạo động lực để công chức, viên chức, người lao động trong Ngành không ngừng thi đua, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác; góp phần nâng cao hình ảnh, vị thế của ngành Kiểm sát.

Tại Hội nghị, lãnh đạo 04 đơn vị đã tiến hành ký kết Quy chế phối hợp trong công tác thông tin, tuyên truyền, nhân rộng điển hình tiên tiến.

Đồng chí Nguyễn Hải Trâm, Phó Viện trưởng VKSND tối cao phát biểu tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Hải Trâm, Phó Viện trưởng VKSND tối cao biểu dương và đánh giá cao sáng kiến của Vụ Thi đua – Khen thưởng cùng các đơn vị phối hợp thực hiện xây dựng Quy chế này. Đồng thời khẳng định, công tác thông tin, tuyên truyền gương người tốt, việc tốt; hình ảnh ngành Kiểm sát nhân dân, người cán bộ kiểm sát có vai trò rất quan trọng; qua đó, nhân dân, các cấp và các ngành hiểu rõ hơn, ủng hộ và đồng thuận hơn với ngành Kiểm sát nhân dân… 

Phó Viện trưởng VKSND tối cao Nguyễn Hải Trâm nhấn mạnh Quy chế này sẽ góp phần cụ thể hóa thực hiện Chỉ thị về công tác thi đua, khen thưởng năm 2021 của Viện trưởng VKSND tối cao và các văn bản hướng dẫn. Bên cạnh đó đồng chí Phó Viện trưởng cũng lưu ý, các đơn vị tham gia ký kết quy chế căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị, từ đó có biện pháp tổ chức thông tin, tuyên truyền phù hợp, có hiệu quả cao trong hoạt động của ngành Kiểm sát nhân dân thời gian tới… 

Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng Tạp chí Kiểm sát - Cơ quan thông tin lý luận, nghiệp vụ của ngành KSND

(Kiemsat.vn) - Đó là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Quang Dũng, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao,Trưởng Ban chỉ đạo công tác tuyên truyền ngành Kiểm sát nhân dân đối với Tạp chí Kiểm sát nhân dịp Kỷ niệm 60 năm ngày Tạp chí Kiểm sát xuất bản ấn phẩm đầu tiên (26/02/1961 - 26/02/2021).

Khối thi đua số 4 VKSND tối cao ký kết giao ước thi đua năm 2021

(Kiemsat.vn) - Ngày 22/3/2021, Khối thi đua số 4 VKSND tối cao tổ chức Hội nghị phát động và ký kết Giao ước thi đua năm 2021. Đồng chí Nguyễn Quang Dũng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao dự và chỉ đạo Hội nghị. 
(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang