Ký kết Quy định phối hợp giữa Cơ quan điều tra VKSNDTC với Tạp chí Kiểm sát, Vụ 9 và Vụ 10

03/07/2019 16:18

(kiemsat.vn)
Sáng 03/7/2019, Cơ quan điều tra VKSND tối cao đã tổ chức Lễ Ký Quy định phối hợp với Tạp chí Kiểm sát, Vụ 9 và Vụ 10 VKSND tối cao. Đồng chí Bùi Mạnh Cường Phó Bí thư Ban Cán sự đảng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao dự và chủ trì buổi Lễ.

Lãnh đạo 4 đơn vị tham gia Lễ ký Quy định phối hợp

Cùng tham dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Tiến Sơn, Thủ trưởng Cơ quan điều tra VKSND tối cao, đồng chí Nguyễn Như Hùng, Tổng Biên tập Tạp chí Kiểm sát, đồng chí Phan Văn Tâm, Vụ trưởng Vụ 10, đồng chí Nguyễn Văn Nhưng, Phó Vụ trưởng Vụ 9, cùng tập thể lãnh đạo, công chức, Điều tra viên VKSND tối cao.

Phát biểu tại buổi Lễ, đồng chí Nguyễn Tiến Sơn, Thủ trưởng Cơ quan điều tra VKSND tối cao cho biết, việc phối hợp giữa các đơn vị cấp Vụ thuộc VKSND tối cao là để tăng cường trách nhiệm và nâng cao chất lượng, hiệu quả phối hợp công tác của các bên. Việc phối hợp này phải bảo đảm thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mỗi đơn vị theo quy định của pháp luật và của ngành Kiểm sát nhân dân. Các hoạt động phối hợp phải được thực hiện thường xuyên, kịp thời, đúng quy định của pháp luật và có hiệu quả nhưng vẫn cần bảo đảm bí mật nhà nước, bí mật công tác theo quy định của pháp luật và quy định của Ngành.

Đồng chí Nguyễn Tiến Sơn, Thủ trưởng Cơ quan điều tra VKSND tối cao phát biểu tại buổi lễ

Thủ trưởng Cơ quan điều tra VKSND tối cao chia sẻ, sau một thời gian thử nghiệm phối hợp giữa Cơ quan điều tra và Tạp chí Kiểm sát đã đạt kết quả tốt. Sau khi phân loại, xử lý thông tin, xác định lượng tin báo tố giác 6 tháng đầu năm 2019 tăng 20,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong Quy định hợp tác giữa Cơ quan điều tra và Tạp chí Kiểm sát ghi rõ, trong quá trình thực hiện các hoạt động nghiệp vụ báo chí nếu Tạp chí Kiểm sát phát hiện các thông tin, nguồn tin về tội phạm thuộc thẩm quyền của Cơ quan điều tra thì tác nghiệp theo quy định của Luật Báo chí; đồng thời thông báo và chuyển các tài liệu liên quan (nếu có) cho Cơ quan điều tra để giải quyết theo quy định của pháp luật. Cơ quan điều tra có trách nhiệm tiếp nhận, phân loại, xử lý và thông báo kết quả giải quyết đối với các vụ việc Tạp chí Kiểm sát cung cấp.

Toàn cảnh buổi Ký kết 

Quy định phối hợp giữa 4 đơn vị cũng quy định rõ định kỳ hàng năm, các đơn vị tham gia ký Quy định phải có văn bản thông báo cho nhau kết quả công tác phối hợp; khi cần thiết sẽ tổ chức các cuộc họp, sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm công tác phối hợp giữa các đơn vị. Ngay sau Lễ ký Quy định, Thủ trưởng Cơ quan điều tra, Tổng Biên tập Tạp chí Kiểm sát, Vụ trưởng các Vụ có trách nhiệm quán triệt Quy định phối hợp này đến toàn thể Điều tra viên, Cán bộ điều tra và công chức, viên chức trong đơn vị.

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang