Tâm sự cùng anh

05/02/2019 07:30

(kiemsat.vn)
Bài thơ là lời tâm sự của nữ Kiểm sát viên với người chồng của mình về tình yêu nghề, yêu ngành Kiểm sát.

(2) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang