Tạm dừng nhiệm vụ kiểm sát tại các trại giam, trại tạm giam, nhà tạm giữ

07/04/2020 17:29

(kiemsat.vn)
Thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/03/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 và Thông báo số 248/TB-VKSTC ngày 31/03/2020 về chỉ đạo của Viện trưởng VKSND tối cao trong việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19. VKSND tối cao (Vụ 8) yêu cầu Viện trưởng VKSND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tạm dừng nhiệm vụ kiểm sát tại các trại giam, trại tạm giam, nhà tạm giữ.

Theo đó, Viện trưởng VKSND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình thực hiện chỉ đạo một số nội dung sau:

Chủ động phối hợp với các Cơ sở giam giữ để nắm và quản lý chặt chẽ tình hình chấp hành pháp luật trong việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án phạt tù.

Đối với hoạt động kiểm sát tại các Cơ sở giam giữ: Yêu cầu thực hiện nghiêm Chỉ thị số 16 về cách ly toàn xã hội trong vòng 15 ngày kể từ 0 giờ ngày 01/4/2020 trên phạm vi toàn quốc, theo đó trong thời điểm 15 ngày cách ly nêu trên, các hoạt động kiểm sát định kỳ 6 tháng đầu năm 2020 tại các Cơ sở giam giữ sẽ tạm dừng.

Đối với hoạt động trực tiếp kiểm sát đột xuất nếu xảy ra vụ, việc nghiêm trọng tại Cơ sở giam giữ thì vẫn tiến hành kiểm sát đột xuất theo quy định.

Đối với hoạt động kiểm sát việc xét đề nghị tha tù trước thời hạn có điều kiện; kiểm sát việc xét giảm thời hạn chấp hành án phạt tù: VKSND cấp tỉnh chủ động phối hợp với các cơ quan hữu quan để thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật nhằm bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người chấp hành án vào các kỳ xét tha tù trước hạn có điều kiện hoặc kỳ giảm thời hạn chấp hành án phạt tù dịp 30/4 hàng năm.

Tiếp tục thực hiện tốt các nội dung chỉ đạo tại Công văn số 331/VKSTC-V8 ngày 04/02/2020 của VKSND tối cao (Vụ 8) trong việc kiểm sát, phối hợp phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut Corona gây ra. Nếu xảy ra dịch bệnh tại Cơ sở giam giữ, VKSND có thẩm quyền báo cáo gấp về VKSND tối cao (Vụ 8) để phối hợp chỉ đạo giải quyết.

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang