Sóc Trăng: Kiểm sát việc tiêu hủy hơn 15.000 bao thuốc lá điếu nhập lậu

06/12/2018 16:12

(kiemsat.vn)
Vừa qua, VKSND thành phố Sóc Trăng đã phân công Kiểm sát viên tham gia kiểm sát hoạt động của Hội đồng tiêu hủy vật chứng, tài sản thi hành án tại Nhà máy liên hợp xử lý chất thải rắn của Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Sóc Trăng.

Căn cứ Quyết định số 02/QĐ-CCTHADS ngày 19/11/2018 về việc thành lập Hội đồng tiêu hủy vật chứng, tài sản và Quyết định bổ sung Quyết định về thi hành án số 04/QĐ-CCTHADS ngày 29/11/2018 về việc bổ sung quyết định thành lập Hội đồng tiêu hủy vật chứng, tài sản của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Sóc Trăng, VKSND thành phố Sóc Trăng đã phân công Kiểm sát viên tham gia kiểm sát hoạt động của Hội đồng tiêu hủy vật chứng, tài sản thi hành án.

Kiểm sát viên tham gia kiểm sát việc tiêu hủy vật chứng

Vật chứng, tài sản thuộc diện tiêu hủy theo bản án, quyết định đã được Hội đồng tiêu hủy tiến hành kiểm tra, đối chiếu lại toàn bộ số vật chứng đều đúng về số lượng cũng như chủng loại tại các bản án đã có hiệu lực pháp luật của Tòa án và phiếu xuất kho của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Sóc Trăng. Vật chứng được tiêu hủy bằng hình thức đốt cháy.

Kiểm tra vật chứng trước khi tiêu hủy

Qua quá trình kiểm sát đối với việc tiêu hủy vật chứng, tài sản thi hành án VKSND thành phố Sóc Trăng nhận thấy: Trước khi tiêu hủy vật chứng, tài sản Hội đồng tiêu hủy vật chứng đã kiểm tra vật chứng, tài sản theo đúng bản án, quyết định của Tòa án và thực hiện việc tiêu hủy theo đúng trình tự, thủ tục pháp luật. Đồng thời, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Sóc Trăng đã đảm bảo đúng về thành phần Hội đồng tiêu hủy vật chứng, tài sản cũng như trình tự theo quy định tại Điều 125 Luật Thi hành án dân sự.

Xem thêm>>>

Kiểm sát việc tiêu hủy vật chứng ma túy, ngà voi

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang