Ra mắt Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng tiêu cực tỉnh Hà Tĩnh

23/06/2022 22:40

(kiemsat.vn)
Tỉnh Hà Tĩnh vừa công bố quyết định thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh gồm 15 thành viên, do Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng làm Trưởng ban.

Theo đó, ngày (22/6), Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng đã chủ trì hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh, công bố quyết định thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh.

Tại Hội nghị đã công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Hà Tĩnh gồm 1 Trưởng ban, 5 Phó Trưởng ban và 9 Ủy viên. Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng làm Trưởng ban.

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, chế độ làm việc, quan hệ công tác của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh thực hiện theo Quy định số 67 ngày 2/6/2022 của Ban Bí thư và quy định của BTV Tỉnh ủy. Ban Chỉ đạo có con dấu riêng theo quy định.

Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Hà Tĩnh.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng – Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Hà Tĩnh khẳng định: Ban Chỉ đạo tỉnh sẽ phát huy tinh thần trách nhiệm, bám sát các quy định của Trung ương và quy chế làm việc để hoạt động; tập trung chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, nhất là trên các lĩnh vực nhạy cảm, dễ xảy ra vi phạm.

Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu các thành viên Ban Chỉ đạo tuyệt đối chấp hành các chủ trương của Đảng và các quy định pháp luật, chủ động thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang