Ban cán sự đảng VKSND tối cao xác định công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm

14/06/2022 22:09

(kiemsat.vn)
Ngày 14/6/2022, Đoàn kiểm tra số 3 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đã làm việc với Ban cán sự đảng VKSND tối cao về việc triển khai Kế hoạch số 18-KH/BCĐTW ngày 23/3/2022 của Ban Chỉ đạo.

Tham gia Đoàn kiểm tra có đồng chí Nguyễn Trí Tuệ, Phó Chánh án Thường trực TAND tối cao, Phó Trưởng đoàn và các đồng chí lãnh đạo các Vụ, đơn vị thuộc Ban Nội chính Trung ương, Ủy ban kiểm tra Trung ương, Ban Tổ chức Trung ương, Bộ Công an, Bộ Tư pháp, TAND tối cao, Thanh tra Chính phủ, Kiểm toán Nhà nước. 

Làm việc với Đoàn kiểm tra số 3 có đồng chí Lê Minh Trí, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Viện trưởng VKSND tối cao; đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Bí thư Ban cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao; các đồng chí Ủy viên Ban cán sự đảng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao: Đồng chí Nguyễn Duy Giảng, đồng chí Nguyễn Hải Trâm, đồng chí Nguyễn Quang Dũng. Cùng tham dự có lãnh đạo một số đơn vị thuộc VKSND tối cao.

Đồng chí Nguyễn Trí Tuệ, Phó Chánh án Thường trực TAND tối cao, Phó Trưởng đoàn kiểm tra công bố Quyết định và Kế hoạch kiểm tra của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Theo Kế hoạch, nội dung kiểm tra sẽ tập trung vào việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố các vụ việc có dấu hiệu tội phạm về tham nhũng, kinh tế, tiêu cực từ năm 2011 đến năm 2021. Thông qua kiểm tra nhằm đánh giá kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố các vụ việc có dấu hiệu tội phạm về tham nhũng, kinh tế, tiêu cực và công tác giám định, định giá của các cấp ủy, tổ chức đảng và cơ quan chức năng. Qua đó, phát hiện, kiến nghị xử lý những vụ việc có dấu hiệu tội phạm về tham nhũng, kinh tế, tiêu cực mà không được xử lý, giải quyết theo quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước; xử lý hoặc kiến nghị xử lý nghiêm các hành vi tiêu cực, vi phạm pháp luật, né tránh, từ chối kết luận giám định, định giá mà không có căn cứ; đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp để nâng cao hiệu quả đối công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố các vụ việc có dấu hiệu tội phạm về tham nhũng, kinh tế tiêu cực. 

Đồng chí Nguyễn Trí Tuệ, Phó Chánh án Thường trực TAND tối cao nhấn mạnh tính chất quan trọng của đợt kiểm tra lần này, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đã thành lập 8 đoàn kiểm tra quy mô lớn trên cả nước với 29 bộ, ngành, địa phương. Đồng chí đề nghị Ban cán sự đảng VKSND tối cao chỉ đạo các đơn vị liên quan tích cực phối hợp với Đoàn kiểm tra, bám sát Kế hoạch, nội dung, hướng dẫn, yêu cầu để chủ động chuẩn bị hồ sơ, tài liệu liên quan phục vụ công tác kiểm tra, đặc biệt lưu ý những vụ việc, vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo; đồng chí đề nghị các thành viên Đoàn kiểm tra phát huy tinh thần, trách nhiệm, công tâm, khách quan, hoàn thành tốt nhiệm vụ theo Kế hoạch.

Tại buổi làm việc, đồng chí Lê Minh Trí, Viện trưởng VKSND tối cao khẳng định, Ban cán sự đảng VKSND tối cao luôn xác định công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm. Đặc biệt, công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố các vụ việc có dấu hiệu tội phạm về tham nhũng, kinh tế tiêu cực luôn được tập thể Ban cán sự đảng VKSND tối cao quan tâm và tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện thường xuyên, nghiêm túc, quyết liệt.

Đồng chí Viện trưởng VKSND tối cao cũng nhấn mạnh, Ban cán sự đảng VKSND tối cao sẽ quán triệt chỉ đạo, lãnh đạo các đơn vị được kiểm tra, phân công cán bộ phối hợp, chuẩn bị hồ sơ, tài liệu, tạo điều kiện tối đa để Đoàn kiểm tra hoàn thành nhiệm vụ đề ra.

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang