Quy định mới về đơn giản thủ tục cấp hộ chiếu, khai sinh và đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài

29/10/2018 10:07

(kiemsat.vn)
Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 116/NQ-CP (ngày 04/9/2018) về đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Ngoại giao.

Theo đó, nghị quyết thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân như sau:

Cấp hộ chiếu phổ thông lần đầu; cấp lại hộ chiếu phổ thông; bổ sung, sửa đổi hộ chiếu phổ thông tại các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, bỏ thành phần hồ sơ gồm:

+ Giấy xác nhận nhân sự của công dân Việt Nam hiện ở nước ngoài do Cục Quản lý xuất nhập cảnh cấp còn giá trị, giấy tờ chứng minh quốc tịch Việt Nam (loại có ảnh), giấy tờ do cơ quan quản lý nhà nước cấp cho công dân còn giá trị, có ghi đầy đủ yếu tố nhân thân và ảnh (có thông tin về quốc tịch quy định tại Thông tư liên tịch số 08/2009/TTLT-BCA-BNG);

+ Giấy khai sinh đối với trẻ em dưới 14 tuổi đề nghị cấp riêng hộ chiếu.

Thay vào đó, người đề nghị nộp bản sao giấy tờ có số định danh cá nhân loại có ảnh (nếu nộp bản chụp thì xuất trình bản chính để đối chiếu).

- Thủ tục cp h chiếu ngoại giao, h chiếu công vụ tại các cơ quan trong nước và tại các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, bỏ yêu cầu nộp các thành phần hồ sơ gồm:

+ Bản chụp Giấy chứng minh nhân dân hoặc Thẻ căn cước công dân hoặc giấy chứng minh của các lực lượng vũ trang (đối với lực lượng vũ trang);

+ Bản chụp Giấy khai sinh hoặc bản chụp Bản sao trích lục khai sinh (đối với con dưới 18 tuổi đi thăm, đi theo cán bộ đi công tác nước ngoài tại các cơ quan đại diện Việt Nam).

Thay vào đó, người đề nghị cấp hộ chiếu nộp bản chụp giấy tờ có số định danh cá nhân (xuất trình bản chính để đối chiếu).

Ảnh minh họa

- Thủ tục đăng ký khai sinh cho trẻ em sinh ra ở nước ngoài và có quốc tịch Việt Nam tại cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, bỏ thành phần hồ sơ phải xuất trình gồm:

+ Hộ chiếu hoặc Giấy chứng minh nhân dân, Giấy chứng nhận kết hôn của cha, mẹ trẻ em (trường hợp cả cha, mẹ trẻ em đều là công dân Việt Nam, có số định danh cá nhân và đã đăng ký kết hôn hoặc ghi vào sổ việc đăng ký kết hôn tại cơ quan có thẩm quyền Việt Nam).

Thay vào đó, người nộp hồ sơ xuất trình bản chính giấy tờ có ảnh và số định danh cá nhân (nếu nộp trực tiếp) của cha, mẹ trẻ em hoặc nộp bản sao giấy tờ này (nếu nộp qua đường bưu điện).

Thủ tục đăng ký kết hôn giữa công dân Việt Nam tạm trú ở nước ngoài vi nhau hoặc giữa công dân Việt Nam cư trú ở nước ngoài vi người nước ngoài tại cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài:

+ Bỏ yêu cầu xuất trình hộ chiếu hoặc Giấy chứng minh nhân dân, thay vào đó yêu cầu xuất trình giấy tờ tùy thân có ảnh và số định danh cá nhân;

+ Bỏ yêu cầu phải nộp giấy tờ chứng minh tình trạng hôn nhân đối với bên kết hôn là công dân Việt Nam (không đồng thời có quốc tịch nước ngoài) và có số định danh cá nhân.

Nghị quyết 116/NQ-CP có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Xem thêm>>>

Từ 18/10/2018: Liên thông thủ tục hành chính đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú

Hà Nội: sẽ khảo sát sự hài lòng người dân với cơ quan hành chính

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

Đọc nhiều
lên đầu trang