Hà Nội: sẽ khảo sát sự hài lòng người dân với cơ quan hành chính

10/08/2018 15:01

(kiemsat.vn)
Đây là một trong những nội dung trong Quyết định số 4003/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về kế hoạch khảo sát, đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của các cơ quan, đơn vị thuộc TP Hà Nội giai đoạn 2018 - 2020.

Ảnh minh họa (Nguồn: internet)

Đối tượng được khảo sát là người dân, người đại diện tổ chức đã trực tiếp giao dịch và nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính, cung ứng dịch vụ. Cuộc khảo sát hướng đến việc nắm bắt và cải thiện chất lượng dịch vụ hành chính công, từ đó đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu và lợi ích của người dân, tổ chức.

Theo đó, định kỳ hàng năm, TP Hà Nội sẽ tổ chức 1 đợt khảo sát, đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức tại các sở, cơ quan ngang sở, UBND các quận, huyện, thị xã; tích hợp vào kết quả điều tra xã hội học xác định Chỉ số cải cách hành chính của các sở, cơ quan ngang sở, UBND các quận, huyện, thị xã. Đồng thời, định kỳ khảo sát, đo lường sự hài lòng ở một số lĩnh vực/thủ tục trọng điểm, dân sinh bức thiết, liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích của nhiều cá nhân, tổ chức. Các đơn vị cũng tự khảo sát, lấy ý kiến của người dân, tổ chức về chất lượng phục vụ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại các cơ quan, đơn vị ngay sau khi người dân, người đại diện tổ chức hoàn thành giao dịch và nhận kết quả.

Thành phố Hà Nội khuyến khích UBND các quận, huyện thực hiện việc đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của UBND các xã, phường, thị trấn trực thuộc.

Việc khảo sát được tiến hành bằng cách hỏi trực tiếp người dân, tổ chức thông qua phiếu khảo sát. Trường hợp TP triển khai thiết bị đánh giá điện tử tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thì việc khảo sát được tiến hành bằng thiết bị đánh giá điện tử. Ngoài ra, có thể khảo sát trực tuyến qua cổng, trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị...

Nếu cần thiết sẽ phối hợp với Bưu điện thành phố Hà Nội để cùng tham gia triển khai nghiệp vụ phát, thu phiếu.

Xem chi tiết Quyết định số 4003 tại đây.

Xem thêm>>>

Từ 21/6/2018: Giải quyết thủ tục hành chính theo quy định mới về cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang