Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm 04 Phó Thủ tướng Chính phủ, 22 Bộ trưởng và trưởng ngành

28/07/2021 16:47

(kiemsat.vn)
Kết quả kiểm phiếu cho thấy Quốc hội đã đồng ý phê chuẩn theo danh sách được Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trình, gồm 4 Phó Thủ tướng, 18 Bộ trưởng và 4 thủ trưởng cơ quan ngang bộ. Các Nghị quyết về việc phê chuẩn bổ nhiệm các chức vụ cũng đã được các đại biểu Quốc hội biểu quyết thông qua.

Chiều 28/7, Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo kết quả thảo luận tại Đoàn; Thủ tướng Chính phủ báo cáo Quốc hội về việc giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội trước khi Quốc hội phê chuẩn việc bổ nhiệm Phó Thủ tướng, Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Sau khi xin ý kiến các đại biểu Quốc hội, Quốc hội khóa XV đã phê chuẩn và biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc bổ nhiệm Phó Thủ tướng, Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ.

Theo Nghị quyết, 4 Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021 - 2026 gồm:

1. Uỷ viên Bộ Chính trị Phạm Bình Minh;

2. Bí thư Trung ương Đảng Lê Minh Khái;

3. Uỷ viên Trung ương Đảng Vũ Đức Đam; 

4. Uỷ viên Trung ương Đảng Lê Văn Thành.

Như vậy, nhiệm kỳ mới đã giảm 1 Phó Thủ tướng so với nhiệm kỳ 2016-2021.

4 Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 (từ trái qua phải): Ông Phạm Bình Minh, ông Lê Minh Khái, ông Vũ Đức Đam và ông Lê Văn Thành (Ảnh: Tạ Lư)

18 Bộ trưởng nhiệm kỳ 2021 - 2026 được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm gồm:

1. Bộ trưởng Bộ Quốc Phòng Phan Văn Giang;

2. Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm;

3. Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn;

4. Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà;

5. Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long;

6. Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng;

7. Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc;

8. Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên;

9. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan;

10. Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thể;

11. Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị;

12. Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà;

13. Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng;

14. Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung;

15. Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng;

16. Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt;

17. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn;

18. Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long.

04 Thủ trưởng cơ quan ngang bộ gồm:

1. Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc Hầu A Lềnh;

2. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng;

3. Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong;

4. Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn.

Như vậy, trong số 18 Bộ trưởng nhiệm kỳ mới, có 2 Uỷ viên Bộ Chính trị là Đại tướng Phan Văn Giang và Đại tướng Tô Lâm. Các Bộ trưởng vừa được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm đều là nhân sự tái cử. Trong đó, các ông Tô Lâm, ông Lê Thành Long, ông Nguyễn Chí Dũng, ông Trần Hồng Hà, ông Đào Ngọc Dung đã giữ cương vị Bộ trưởng từ đầu nhiệm kỳ 2016 - 2021 đến nay.

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang