Nỗi nhớ mùa sang

08/11/2018 16:18

(kiemsat.vn)
Hà Nội đã vào đông với màu trắng cúc họa mi, mà có người "Chưa thể về với phố cũ liêu xiêu. Để chạm vào mùa đông Hà Nội" và để được sống lại những ngày còn trẻ. Bài thơ là nỗi khắc khoải, nhớ mong về một khung thời kỷ niệm gắn với Hà Nội thân thương.

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang