Người khiếm thị sẽ được mở tài khoản thanh toán, sử dụng thẻ ngân hàng

07/11/2018 15:42

(kiemsat.vn)
Các ngân hàng thương mại nghiên cứu xây dựng quy trình mở tài khoản thanh toán, phát hành thẻ ngân hàng và có biện pháp hướng dẫn phù hợp đối với trường hợp người khiếm thị (người khuyết tật) nhằm bảo đảm quyền lợi cho đối tượng này.

Người khiếm thị có nhu cầu mở thẻ ATM, tài khoản ngân hàng sẽ không còn bị làm khó (Ảnh: internet).

Đây là chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước trong văn bản số 8343/NHNN-TT gửi các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán nhằm bảo đảm quyền lợi cho người khiếm thị khi có nhu cầu mở tài khoản thanh toán, phát hành thẻ ngân hàng.

Theo đó, các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán phải rà soát, đánh giá lại toàn bộ quy trình, thủ tục, hồ sơ đề nghị mở và sử dụng tài khoản thanh toán, đăng ký phát hành và sử dụng thẻ ngân hàng; nghiên cứu xây dựng quy trình mở tài khoản thanh toán, phát hành thẻ ngân hàng và có biện pháp hướng dẫn phù hợp đối với trường hợp người khiếm thị (người khuyết tật) đề nghị mở tài khoản thanh toán, đăng ký phát hành thẻ ngân hàng, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật hiện hành.

Bên cạnh đó, các ngân hàng phải có biện pháp tuyên truyền phù hợp, phổ biến tới toàn thể nhân viên và người quản lý có trách nhiệm, hướng dẫn người khiếm thị (người khuyết tật) trong quá trình đề nghị mở và sử dụng tài khoản thanh toán, đăng ký phát hành và sử dụng thẻ ngân hàng.

Đặc biệt lưu ý một số khó khăn mà người khiếm thị (người khuyết tật) có thể gặp trong việc cung cấp các thông tin, giấy tờ cần thiết nhằm nhận biết khách hàng theo yêu cầu của pháp luật để hướng dẫn khách hàng khi thực hiện ký Hợp đồng mở, sử dụng tài khoản thanh toán, Hợp đồng phát hành và sử dụng thẻ với ngân hàng; cũng như cảnh báo những rủi ro mà khách hàng có thể gặp trong quá trình sử dụng tài khoản thanh toán, thẻ ngân hàng, nhằm đảm bảo an ninh, an toàn tài sản cho khách hàng.

Ngân hàng Nhà nước cũng yêu cầu tăng cường sự phối hợp, trao đổi thông tin giữa các ngân hàng thành viên thuộc Hiệp hội Ngân hàng để chia sẻ, cập nhật thông tin về những khó khăn, vướng mắc, quy trình và biện pháp hướng dẫn phù hợp đối với đề nghị mở và sử dụng tài khoản thanh toán, phát hành và sử dụng thẻ ngân hàng của người khiếm thị (người khuyết tật). Ngoài ra, các ngân hàng cũng cần cảnh báo những rủi ro mà khách hàng có thể gặp trong quá trình sử dụng tài khoản thanh toán, thẻ ATM, nhằm đảm bảo an ninh, an toàn tài sản cho khách hàng.

Trước đó, từng có trường hợp một số người khiếm thị bị làm khó trong quá trình đăng ký mở tài khoản, mở thẻ ATM tại ngân hàng thương mại. Mặc dù Ngân hàng Nhà nước từng khẳng định việc một số chi nhánh ngân hàng từ chối làm thẻ cho người khuyết tật chỉ là ý kiến của cá nhân cán bộ làm thẻ chứ không phải là quy định của Ngân hàng Nhà nước nhưng cho đến nay, việc người khuyết tật, đặc biệt là người khiếm thị bị từ chối làm thẻ vẫn chưa được cải thiện.

Theo khoản 1 Điều 4 Luật người khuyết tật 2010, người khuyết tật có quyền tham gia bình đẳng vào các hoạt động xã hội. Nghiêm cấm hành vi kì thị, phân biệt đối xử người khuyết tật.

Người khuyết tật nói chung vẫn là người có năng lực hành vi đầy đủ và được tham gia vào các giao dịch dân sự một cách tự do và phải được đối xử một cách bình đẳng, kể cả trong việc mở tài khoản riêng.

Xem thêm>>>

Lợi dụng người khuyết tật để trục lợi sẽ bị phạt

Trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật và vai trò của Luật sư

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang