Những trường hợp ngoại lệ về án phí

11/04/2018 09:47

(kiemsat.vn)
Theo quy định, nếu đương sự không thuộc trường hợp được miễn nộp án phí hoặc không phải chịu án phí thì đương sự phải chịu toàn bộ tại phiên tòa hoặc phải chịu 50% án phí tại phiên hòa giải nếu thỏa thuận được với nhau về việc giải quyết vụ án trước khi mở phiên tòa.

Ảnh minh họa

Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí tòa án (Nghị quyết số 326) có những ngoại lệ. Cụ thể như sau:

- Trước khi mở phiên tòa, đương sự, bị cáo thỏa thuận được với nhau về việc bồi thường thiệt hại và đề nghị Tòa án ghi nhận việc bồi thường thiệt hại thì họ không phải chịu án phí dân sự sơ thẩm (Điểm f khoản 1 Điều 23 Nghị quyết 326).

- Trường hợp đương sự tự thỏa thuận phân chia tài sản chung của vợ chồng và yêu cầu Tòa án ghi nhận trong bản án, quyết định trước khi Tòa án tiến hành hòa giải thì đương sự không phải chịu án phí dân sự sơ thẩm đối với việc phân chia tài sản chung; (điểm d khoản 5 Điều 27 Nghị quyết 326).

- Trường hợp Tòa án đã tiến hành hòa giải, tại phiên hòa giải đương sự không thỏa thuận việc phân chia tài sản chung của vợ chồng nhưng đến trước khi mở phiên tòa các bên đương sự tự thỏa thuận phân chia tài sản chung của vợ, chồng và yêu cầu Tòa án ghi nhận trong bản án, quyết định thì được xem là các bên đương sự thỏa thuận được với nhau về việc giải quyết vụ án trong trường hợp Tòa án hòa giải trước khi mở phiên tòa và phải chịu 50% mức án phí dân sự sơ thẩm tương ứng với giá trị phần tài sản mà họ được chia (điểm đ khoản 5 Điều 27 Nghị quyết 326).

- Trường hợp các đương sự thỏa thuận được với nhau về mức cấp dưỡng và phương thức cấp dưỡng trước khi mở phiên tòa nhưng có yêu cầu Tòa án ghi nhận trong bản án, quyết định thì người có nghĩa vụ cấp dưỡng phải chịu 50% mức án phí dân sự sơ thẩm như đối với trường hợp vụ án dân sự không có giá ngạch (điểm b khoản 6 Điều 27 Nghị quyết 326).

Xem thêm>>>

Thuận tình ly hôn, mỗi bên chỉ chịu 25% mức án phí

Những trường hợp được miễn nộp tạm ứng án phí, án phí

Án phí, lệ phí Tòa án tăng từ 01/01/2017

 

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang