Những chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 5/2021

04/05/2021 15:40

(kiemsat.vn)
Công dân có thể nhắn tin để tra cứu thông tin về cư trú; tăng tiền hỗ trợ học nghề cho lao động thất nghiệp; hướng dẫn về dạy học trực tuyến; ngân hàng miễn giảm lãi vay do ảnh hưởng của dịch Covid-19;... là những chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 5/2021.

Công dân có thể nhắn tin để tra cứu thông tin về cư trú

Người dân được khai thác thông tin của mình trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư bằng văn bản yêu cầu cung cấp thông tin hoặc thông qua dịch vụ nhắn tin, cổng dịch vụ công quốc gia, cổng dịch vụ công Bộ Công an từ ngày 14/5 theo Nghị định 37/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021 của Chính phủ.

Trường hợp người dân đã đăng ký khai sinh nhưng chưa được cấp số định danh cá nhân thì cơ quan quản lý Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư xác lập số định danh cá nhân cho công dân theo thông tin hiện có trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Ngay sau khi xác lập được số định danh cá nhân, cơ quan trên sẽ có văn bản thông báo cho công dân về số định danh cá nhân đã được xác lập và các thông tin của công dân hiện có trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp được hỗ trợ học nghề

Từ ngày 15/5, mức hỗ trợ học nghề đối với người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp sẽ tăng lên 1,5 triệu đồng và 4,5 triệu đồng một người với mỗi khóa học trong thời gian trên 3 tháng và tối đa 3 tháng, theo Quyết định 17/2021/QĐ-TTg ngày 31/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về mức hỗ trợ học nghề đối với người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp.

Trước đây, mức hỗ trợ đối với lao động học nghề là 1 triệu đồng/người/tháng, không phụ thuộc vào thời gian đào tạo. Quyết định 17/2021/QĐ-TTg cũng hướng dẫn những người lao động đã nộp hồ sơ đề nghị hỗ trợ học nghề trước ngày 15/5 nhưng chưa có quyết định hỗ trợ học nghề thì được áp dụng mức hỗ trợ học nghề mới vừa nêu.

Lần đầu tiên có hướng dẫn về dạy học trực tuyến

Điểm mới của Thông tư 09/2021/TT-BGDĐT ban hành ngày 30/3/2021 của Bộ Giáo dục & Đào tạo, đó là học sinh được kiểm tra, đá giá định kỳ bằng hình thức trực tuyến nếu không thể đến trường vì lý do bất khả kháng. Thông tư cũng hướng dẫn hoạt động dạy học trực tuyến được thực hiện theo bài học hoặc chủ đề trong chương trình giáo dục phổ thông, bảo đảm sự tương tác giữa giáo viên và học sinh trong quá trình dạy học.

Thông tư 09/2021/TT-BGDĐT là văn bản đầu tiên của Bộ Giáo dục & Đào tạo hướng dẫn về tổ chức dạy học trực tuyến trong cơ sở giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16/5.

Ngân hàng miễn giảm lãi vay do ảnh hưởng của dịch Covid-19

Thông tư 03/2021/TT-NHNN ngày 02/4/2021 của Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn về việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cơ cấu lại thời gian trả nợ, miễn giảm lãi, phí và giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 sẽ có hiệu lực từ 17/5.

Trong đó, Thông tư hướng dẫn việc miễn, giảm lãi, phí theo quy định nội bộ đối với số dư nợ của khoản nợ phát sinh trước ngày 10/6/2020 từ hoạt động cấp tín dụng (trừ hoạt động mua, đầu tư trái phiếu doanh nghiệp) mà nghĩa vụ trả nợ gốc hoặc lãi đến hạn thanh toán trong khoảng thời gian 23/1/2020-31/12/2021. Khách hàng không có khả năng trả đúng hạn nợ gốc hoặc lãi theo hợp đồng, thỏa thuận do doanh thu, thu nhập sụt giảm bởi ảnh hưởng của dịch Covid -19.

Đồng thời, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cũng được yêu cầu cơ cấu lại thời hạn trả nợ đối với số dư nợ của khoản nợ đến ngày 31/12/2021 nếu khách hàng đáp ứng các điều kiện như phát sinh trước ngày 10/6/2020 từ hoạt động cho vay, cho thuê tài chính; Phát sinh nghĩa vụ trả nợ gốc hoặc lãi trong khoảng thời gian từ ngày 23/01/2020 đến ngày 31/12/2021.

Không thu lệ phí gia hạn hộ chiếu từ 22/5

Người dân sẽ không phải nộp lệ phí gia hạn hộ chiếu từ 22/5 theo Thông tư 25/2021/TT-BTC ngày 07/4/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, cư trú tại Việt Nam.

Trước đây, người dân phải nộp 100.000 đồng cho mỗi lần gia hạn hộ chiếu ngoại giao và công vụ.

Hà Nội tạm dừng hoạt động cơ sở kinh doanh karaoke, bar, vũ trường, game từ 0h ngày 30/4

(Kiemsat.vn) - UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Công điện số 04/CĐ-UBND về Tăng cường thực hiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội. Hà Nội tạm dừng hoạt động cơ sở kinh doanh karaoke, bar, vũ trường, game từ 0h ngày 30/4.

Hà Nội tạm dừng các hoạt động không thiết yếu để phòng, chống dịch Covid-19 từ 17h ngày 3/5

(Kiemsat.vn) - Từ 17 giờ ngày 3/5, Hà Nội tạm dừng mở cửa đón khách tại các khu di tích, cơ sở tôn giáo; tạm dừng hoạt động đối với các quán ăn, uống đường phố, trà đá vỉa hè, cà phê vỉa hè đến khi có chỉ đạo mới của UBND Thành phố.
(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang