Người thi công phải bồi thường thiệt hại do công trình xây dựng gây ra khi có lỗi

04/12/2016 04:01

Điều 627 Bộ luật Dân sự năm 2005 về bồi thường thiệt hại do nhà cửa, công trình xây dựng khác gây ra quy định:

“Chủ sở hữu, người được chủ sở hữu giao quản lý, sử dụng nhà cửa, công trình xây dựng khác phải bồi thường thiệt hại, nếu để nhà cửa, công trình xây dựng khác đó bị sụp đổ, hư hỏng, sụt lở gây thiệt hại cho người khác, trừ trường hợp thiệt hại xảy ra hoàn toàn do lỗi của người bị thiệt hại hoặc do sự kiện bất khả kháng”.

Về vấn đề này, Điều 605 Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định: “Chủ sở hữu, người chiếm hữu, người được giao quản lý, sử dụng nhà cửa, công trình xây dựng khác phải bồi thường thiệt hại do nhà cửa, công trình xây dựng khác đó gây thiệt hại cho người khác.

Khi người thi công có lỗi trong việc để nhà cửa, công trình xây dựng khác gây thiệt hại thì phải liên đới bồi thường”.
Như vậy, Điều 605 Bộ luật Dân sự năm 2015 đã có những điểm mới sau:

Một là, ghi nhận người thi công có thể chịu trách nhiệm liên đới bồi thường thiệt hại nhằm nâng cao trách nhiệm của người thi công trong quá trình thi công công trình xây dựng và bảo vệ tốt quyền và lợi ích hợp pháp của người bị thiệt hại.

Hai là, bổ sung chủ thể chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại nữa là người chiếm hữu nhà cửa, công trình xây dựng khác. Việc bổ sung này là cần thiết, vì trên thực tế có các trường hợp nhà cửa, công trình xây dựng khác gây thiệt do người khác đang thực tế chiếm hữu thông qua các giao dịch dân sự hợp pháp hoặc chiếm hữu không hợp pháp./.

Thanh Huyền

Trách nhiệm bồi thường của Tòa án khi áp dụng không đúng biện pháp khẩn cấp tạm thời

(Kiemsat.vn) - Trách nhiệm do áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời không đúng được quy định tại Điều 113 BLTTDS năm 2015. Có 04 trường hợp Tòa án phải bồi thường khi áp dụng không đúng biện pháp khẩn cấp tạm thời trong tố tụng dân sự.
(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang