Nghiêm cấm lợi dụng chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức vì vụ lợi hoặc vì động cơ cá nhân

11/05/2021 14:32

(kiemsat.vn)
Mới đây, Viện trưởng VKSND tối cao đã ký Quyết định số 161/QĐ-VKSTC ngày 28/4/2021 ban hành Quy định về việc chuyển đổi vị trí công tác trong ngành Kiểm sát nhân dân.

Quy định này quy định về đối tượng, nguyên tắc chuyển đổi, vị trí công tác phải chuyển đổi, thẩm quyền chuyển đổi, thời hạn định kỳ chuyển đổi, phương thức và các trường hợp chuyển đổi vị trí công tác trong ngành Kiểm sát nhân dân theo quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 và các quy định pháp luật khác có liên quan.

Cơ quan, đơn vị theo thẩm quyền phải định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý và viên chức trong cơ quan, đơn vị mình nhằm phòng ngừa tham nhũng. Việc luân chuyển công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý thực hiện theo quy định về luân chuyển cán bộ.

Việc chuyển đổi vị trí công tác phải phù hợp với quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng, pháp luật về công chức, viên chức và quy định của pháp luật liên quan, đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng, chống tham nhũng và bảo đảm hiệu quả công tác của VKSND; bảo đảm sự bình đẳng, khách quan, phù hợp với trình độ, năng lực, sở trường về chuyên môn, nghiệp vụ của người được chuyển đổi vị trí công tác, bảo đảm hiệu quả, tiến độ, chất lượng công tác của cơ quan, đơn vị;

Phải được thực hiện theo kế hoạch và công khai, minh bạch trong cơ quan, đơn vị; nghiêm cấm lợi dụng việc định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức vì vụ lợi, để trù dập hoặc vì động cơ cá nhân.

Bên cạnh đó, thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác được quy định là từ đủ 02 năm đến 05 năm theo đặc thù của từng công việc, lĩnh vực. Đối với vị trí định kỳ phải chuyển đổi công tác có yêu cầu chuyên môn, nghiệp vụ đặc thù so với vị trí khác, cần có tính ổn định, kết hợp đào tạo chuyên gia chuyên sâu về lĩnh vực công tác và công chức, viên chức công tác tại vị trí này có năng lực, uy tín, hàng năm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trở lên thì lãnh đạo đơn vị có thể quyết định thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác nhiều hơn 05 năm.

Ngoài ra, Quy định này còn quy định cụ thể những trường hợp chưa thực hiện chuyển đổi vị trí công tác, gồm: người đang trong thời gian xem xét, xử lý kỷ luật; người đang bị kiểm tra, xác minh, thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử; người đang điều trị bệnh hiểm nghèo được cơ quan y tế có thẩm quyền xác nhận, người đang đi học tập trung từ 12 tháng trở lên; người đang biệt phái; phụ nữ đang trong thời gian mang thai hoặc nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi; nam giới đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi do vợ mất hoặc trong trường hợp khách quan khác, trừ trường hợp theo nguyện vọng của công chức.

Quyết định số 161/QĐ-VKSTC có hiệu lực kể từ ngày 28/4/2021 và thay thế Quyết định số 20/QĐ-VKSTC-V9 ngày 02/6/2009 của VKSND tối cao về việc ban hành danh mục các vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý trong ngành Kiểm sát phải thực hiện định kỳ chuyển đổi.

Công bố Quyết định của Viện trưởng VKSND tối cao về công tác cán bộ

(Kiemsat.vn) - Sáng ngày 14/8/2020, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Cà Mau tổ chức Lễ công bố và trao Quyết định của Viện trưởng VKSND tối cao về việc bổ nhiệm đồng chí Lê Văn Sơn, Viện trưởng VKSND huyện Phú Tân giữ chức vụ Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Cà Mau, nhiệm kỳ 5 năm, kể từ ngày 15/8/2020.

Công tác cán bộ nhân tố quyết định thắng lợi

(Kiemsat.vn) - Chủ tịch Hồ Chí Minh sinh thời luôn đề cao vai trò to lớn và ý nghĩa quyết định của cán bộ và công tác cán bộ đối với sự thành bại của cách mạng: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”; “Muôn việc thành công hoặc thất bại, đều do cán bộ tốt hoặc kém”.
(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang