Nâng cao chất lượng công tác kiểm sát giải quyết các vụ án tham nhũng, chức vụ

05/01/2017 04:07

(kiemsat.vn)
– Sáng ngày 05/01/2016, đồng chí Bùi Mạnh Cường, Phó viện trưởng VKSNDTC dự và chỉ đạo Vụ Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án tham nhũng, chức vụ (Vụ 5) VKSNDTC triển khai công tác năm 2017.

Phát huy tinh thần trách nhiệm, thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ, quyền hạn của VKS trong các giai đoạn tố tụng, Vụ 5 đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ, chỉ tiêu công tác đề ra: 100% tố giác, tin báo tội phạm về tham nhũng, chức vụ do Cơ quan CSĐT Bộ Công an thụ lý được kiểm sát chặt chẽ và ra văn bản yêu cầu xác minh; 100% các vụ án được khởi tố từ nguồn tố giác tin báo được điều tra đảm bảo đúng quy định pháp luật; không có bị can đình chỉ điều tra do không phạm tội; không có bị can nào VKS truy tố bị Toà tuyên không phạm tội…

Ngoài ra, Vụ 5 đã hoàn thành tốt nhiệm vụ đầu mối giúp việc đồng chí Viện trưởng VKSNDTC, thành viên Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng trong việc theo dõi, quản lý, hướng dẫn, đôn đốc chỉ đạo giải quyết án tham nhũng trong toàn ngành.
Chỉ đạo nhiệm vụ trọng tâm năm 2017, đồng chí Bùi Mạnh Cường, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao yêu cầu Vụ 5: Bám sát Chỉ thị của Viện trưởng VKSNDTC về cồng tác của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2017 và tinh thần của các Đạo luật mới nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả công tác; tiếp tục nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra các vụ án tham nhũng chức vụ; tăng cường công tác hướng dẫn, kiểm tra nghiệp vụ đối với Viện kiểm sát địa phương; xây dựng các chuyên đề nghiệp vụ nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác trong việc phòng chống án tham nhũng trong năm tới và những năm tiếp theo.

Ngân Hà

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang