Một gương sáng trong công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật

01/12/2016 05:19

Trong năm 2016, VKSND huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã xác định việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật đến người dân trên địa bàn huyện là một trong những khâu công tác trọng tâm của đơn vị.

chau-duc
Cán bộ VKSND huyện Châu Đức tuyên truyền pháp luật cho người dân

Ngay từ đầu năm, đơn vị đã chủ động lập Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến pháp luật năm 2016. Thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TU ngày 30/3/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “Về triển khai thi hành các đạo luật liên quan đến lĩnh vực tư pháp được Quốc hội khóa XIII thông qua tại kỳ họp thứ 10”, đơn vị đã chủ động phối hợp với các cơ quan tư pháp, Đài Truyền thanh huyện… để tuyên truyền, phổ biến pháp luật bằng các hình thức khác nhau, nổi bật như: Lựa chọn những vụ án hình sự có tính chất nghiêm trọng, điển hình để phối hợp với Cơ quan điều tra, Tòa án đưa ra xét xử lưu động tại các xã có tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội phức tạp hoặc các xã xây dựng nông thôn mới nhằm tuyên truyền nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và ý thức đấu tranh phòng, chống tội phạm cho nhân dân.

Bên cạnh đó, VKSND huyện Châu Đức đã phối hợp với các phòng, ban, đoàn thể của huyện và Trung tâm trợ giúp pháp lý lựa chọn các văn bản pháp luật quan trọng để tổ chức tuyên truyền, phổ biến đến nhân dân trên địa bàn.

Cùng với đó, Lãnh đạo đơn vị đã chỉ đạo cán bộ, Kiểm sát viên biên soạn, xây dựng đề cương tuyên truyền pháp luật, làm tờ rơi để cấp, phát miễn phí đến từng người dân. Các cán bộ của đơn vị cũng rất tích cực viết tin, bài tuyên truyền, phổ biến pháp luật trên sóng của Đài Truyền thanh huyện.

Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật của VKSND huyện Châu Đức còn được thực hiện thông qua việc giải đáp thắc mắc bằng các tờ rơi tuyên truyền đến quần chúng nhân dân tham dự phiên tòa xét xử lưu động. Nội dung tuyên truyền rất phong phú, đa dạng liên quan đến những quy định của Bộ luật Hình sự, Bộ luật Tố tụng hình sự, Bộ luật Dân sự, Bộ luật Tố tụng dân sự, Luật Trợ giúp pháp lý, Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật…

Thông qua những hoạt động trên đã giúp nhân dân nâng cao nhận thức, hiểu biết và ý thức tuân thủ pháp luật, cũng như hoạt động đấu tranh phòng, chống tội phạm trên địa bàn huyện Châu Đức.

Ngô Xuân Thành/vienkiemsatbrvt.gov.vn

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang