Lấy phiếu tín nhiệm giữa nhiệm kỳ đối với các đồng chí lãnh đạo VKSNDTC

05/01/2019 16:51

(kiemsat.vn)
Ngày 05/01/2018, VKSND tối cao tổ chức Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm giữa nhiệm kỳ đối với các đồng chí lãnh đạo VKSND tối cao. Đồng chí Lê Minh Trí, Ủy viên Trung ương đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Viện trưởng VKSND tối cao chủ trì Hội nghị.

Đồng chí Lê Minh Trí, Ủy viên Trung ương đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Viện trưởng VKSND tối cao phát biểu tại Hội nghị

Tham dự hội nghị lấy phiếu tín nhiệm có các đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tối cao: Trần Công Phàn, Bùi Mạnh Cường, Nguyễn Văn Khánh, Nguyễn Huy Tiến, Nguyễn Văn Quảng và Thủ trưởng các đơn vị thuộc VKSND tối cao cùng trưởng các đoàn thể thuộc VKSND tối cao…

Thực hiện Quy định số 262-QĐ/TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 136/KH-VKSTC ngày 21/12/2018 của VKSND tối cao về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với cán bộ lãnh đạo trong ngành KSND; căn cứ vào các tiêu chí theo nội dung lấy phiếu tín nhiệm theo hướng dẫn Hội nghị đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với 03 đồng chí lãnh đạo VKSND tối cao bao gồm: Đồng chí Lê Minh Trí, Ủy viên Trung ương đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Viện trưởng VKSND tối cao; đồng chí Bùi Mạnh Cường, Phó Bí thư Ban cán sự đảng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao và đồng chí Trần Công Phàn, Ủy viên Ban cán sự đảng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao.

Một số hình ảnh tại Hội nghị Lấy phiếu tín nhiệm giữa nhiệm kỳ đối với các đồng chí lãnh đạo VKSND tối cao:

 

Thành phần được tham gia ghi phiếu tín nhiệm gồm: các đồng chí Lãnh đạo VKSND tối cao; các đồng chí Ủy viên Ban cán sự đảng VKSND tối cao, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ VKSND tối cao; các đồng chí Vụ trưởng và các chức vụ tương đương, trưởng các đoàn thể cơ quan VKSND tối cao.

Việc lấy phiếu tín nhiệm là một trong những kênh thông tin tham khảo quan trọng cho việc đánh giá, bố trí sử dụng cán bộ trên cơ sở bảo đảm tính dân chủ, khách quan, công bằng và minh bạch. Chính vì vây, đồng chí Viện trưởng VKSND tối cao Lê Minh Trí đề nghị các đồng chí tham gia ghi phiếu tín nhiệm cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, đánh giá đúng thực tế, công tâm, khách quan đối với các đồng chí Lãnh đạo VKSND tối cao. Trên cơ sở đó, Lãnh đạo VKSND tối cao nhìn nhận nhằm thực hiện tốt hơn nhiệm vụ của mình trong thời gian tới.

VKSND thị xã Mường Lay tuyên truyền pháp luật tại bản Huổi Min

(Kiemsat.vn) - Vừa qua, VKSND thị xã Mường Lay, tỉnh Điện Biên tổ chức buổi tuyên truyền pháp luật về phòng chống ma túy, bảo vệ rừng và trao quà cho 17 hộ dân tren địa bàn bản Huổi Min, phường Sông Đà, thị xã Mường Lay.

Bản tin Kiểm sát ngày 03/01

(Kiemsat.vn) - Nội dung của bản tin ngày hôm nay gồm những tin mới nhận từ VKSND thành phố Hải Phòng và VKSND các tỉnh Hà Giang, Thái Bình, Hà Tĩnh, Đắk Nông, ĐHKS Hà Nội.
(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang