Lấy hiệu quả công việc làm thước đo để đánh giá cán bộ

09/10/2018 17:09

(kiemsat.vn)
Đó là ý kiến của đồng chí Lê Minh Trí, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Viện trưởng VKSND tối cao tại Hội nghị triển khai công tác Quý IV năm 2018, sáng 09/10/2018.

Toàn cảnh Hội nghị

Tham dự Hội nghị có các đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tối cao: Trần Công Phàn, Bùi Mạnh Cường, Nguyễn Văn Khánh, Nguyễn Huy Tiến, Nguyễn Văn Quảng; các Kiểm sát viên VKSND tối cao; Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc VKSND tối cao cùng Viện trưởng các VKSND cấp cao 1, 2, 3; các đồng chí Phó Văn phòng, thư ký của lãnh đạo Viện cùng Trưởng phòng Tham mưu tổng hợp, Trưởng phòng Quản lý án hình sự VKSND tối cao.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Viện trưởng VKSND tối cao Lê Minh Trí quán triệt các đại biểu không đi sâu vào phần báo cáo mà tập trung thảo luận, tìm nguyên nhân của những tồn tại, vướng mắc để cùng tháo gỡ và định hướng cho thời gian tới.

Theo báo cáo, Lãnh đạo các đơn vị VKSND tối cao, VKSND cấp cao đã quán triệt nghiêm chỉ đạo của Viện trưởng VKSND tối cao trong việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm quý. Tuy nhiên, một số mặt công tác còn hạn chế như: Nhiều chỉ tiêu, yêu cầu của Quốc hội và của ngành chưa đạt; việc theo dõi quản lý các chuyên đề chưa chặt chẽ, chưa hiệu quả; công tác xây dựng hướng dẫn thi hành pháp luật chưa đáp ứng được yêu cầu của toàn ngành; việc chuẩn bị các Hội nghị không đúng theo kế hoạch, chất lượng chưa cao do nội dung chuẩn bị chưa tốt... Bên cạnh đó, công tác tổ chức cán bộ như một số đề án về vị trí việc làm, biên chế ngành còn chưa bảo đảm tiến độ; chậm triển khai xây dựng hệ thống các tiêu chí đánh giá xếp loại công chức.

Dưới sự điều hành của đồng chí Phó Viện trưởng Bùi Mạnh Cường, trong phần thảo luận, Hội nghị đã nghe 20 ý kiến tham luận, tập trung vào những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; đồng thời, phân tích nguyên nhân và đề ra giải pháp khắc phục để thực hiện tốt hơn nữa chức năng, nhiệm vụ trong quý IV năm 2018.

Các đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tối cao phát biểu tại Hội nghị

Kết luận Hội nghị, Viện trưởng VKSND tối cao Lê Minh Trí ghi nhận những nỗ lực của các đơn vị trong quý III năm 2018, đồng thời, chỉ rõ những nội dung, nhiệm vụ trọng tâm và yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị thuộc VKSND tối cao, Viện trưởng các VKSND cấp cao lưu ý, quán triệt để triển khai thực hiện trong Quý IV, như: Cục 1 tăng cường quan hệ phối hợp với các đơn vị có liên quan tới nhiệm vụ của mình để có nguồn thông tin quan trọng, kịp thời, không phụ thuộc hoàn toàn vào đơn thư khiếu nại, tố cáo; các đơn vị nghiệp vụ và Viện cấp cao phối hợp xây dựng bản đánh giá nguyên nhân tồn tại trong xử lý đơn giám đốc thẩm, tái thẩm và đưa ra giải pháp để giải trình Quốc hội trong thời gian tới; các thông tư, đề tài, đề án cấp bộ cần được tăng tốc, quan tâm những thông tư, quy chế phối hợp đang bức bối, tác động trực tiếp tới công việc của đơn vị mình...

Về công tác tổ chức cán bộ, đồng chí Viện trưởng đề nghị các đơn vị họp cùng Vụ 15 để tổng hợp các ý kiến và giải quyết trên nguyên tắc hợp lý, hiệu quả, tăng cường phân cấp, quyền chịu trách nhiệm; hoàn chỉnh quy định về phân công nhiệm vụ đối với Kiểm sát viên VKSND tối cao không giữ chức vụ trong cơ quan nhằm phát huy tối đa nguồn lực, làm việc hiệu quả; xác định những vụ án cứng phải có Kiểm sát viên tham gia.

Việc xây dựng các phần mềm công nghệ thông tin về quản lý là vấn đề cấp bách mà Viện trưởng VKSND tối cao yêu cầu phải được ưu tiên nhằm tăng cường hiệu quả công việc, giảm chi phí cho lao động giản đơn; đồng thời, yêu cầu các Vụ nghiệp vụ khi tổ chức tập huấn cần chuyên nghiệp, phải ghi âm, ghi hình để lấy đó làm tư liệu lưu trữ, phục vụ lâu dài, hiệu quả.

Đồng chí Viện trưởng VKSND tối cao Lê Minh Trí khẳng định, để hoàn thành tốt các nhiệm vụ đề ra thì điều quan trọng là đội ngũ cán bộ, công chức của các đơn vị phải làm tròn trách nhiệm; lãnh đạo các đơn vị phải quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành đặc biệt là phải tiếp tục đổi mới lề lối làm việc, lấy hiệu quả công việc làm thước đo để đánh giá cán bộ. Bên cạnh đó, Viện trưởng Lê Minh Trí cũng yêu cầu các đơn vị cần suy nghĩ về những nhiệm vụ trọng tâm, đột phá trong năm 2019 để đề xuất nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc trong năm 2019 và thời gian tới.

Xem thêm>>>

Đoàn công tác của Bộ Chính trị làm việc với Ban cán sự Đảng VKSND tối cao

VKSND tối cao ủng hộ đồng bào chịu ảnh hưởng của bão số 3 tại huyện Mường Lát, Thanh Hóa

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang