Lao động nữ nghỉ hưu từ 2018 - 2021 được hỗ trợ thêm tiền

13/11/2018 08:41

(kiemsat.vn)
Trên "nền" mức lương hưu theo luật định, lao động nữ bắt đầu hưởng lương hưu từ ngày 01/01/2018 đến ngày 31/12/2021 và có đủ 20 năm đến 29 năm 6 tháng đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) sẽ được hưởng thêm một khoản tiền được tính theo thời gian đóng BHXH, thời điểm bắt đầu hưởng lương hưu.

Quy định điều chỉnh lương hưu này nhằm giảm thiệt thòi cho lao động nữ (Ảnh: Vneconomy.vn)

Đây là nội dung của Nghị định 153/2018/NĐ-CP vừa được Chính phủ ban hành, quy định chính sách điều chỉnh lương hưu đối với lao động nữ bị tác động bất lợi hơn so với lao động nam do thay đổi cách tính lương hưu (theo sự thay đổi của Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 so với Luật Bảo hiểm xã hội năm 2006). Nghị định có hiệu lực từ ngày 24/12/2018.

Cụ thể, việc điều chỉnh áp dụng với lao động nữ bắt đầu hưởng lương hưu từ ngày 01/01/2018 đến 31/12/2021, có thời gian đóng BHXH từ đủ 20 năm đến 29 năm 6 tháng.

Tùy vào thời gian đã đóng BHXH và thời điểm bắt đầu hưởng lương hưu thì:

Mức lương hưu được điều chỉnh = Mức lương hưu tính theo khoản 2 Điều 56 hoặc khoản 2 Điều 74 Luật BHXH năm 2014 + Mức điều chỉnh.

Trong đó: Mức điều chỉnh = Mức lương hưu tính tại thời điểm bắt đầu hưởng lương hưu x tỷ lệ điều chỉnh.

Tỷ lệ điều chỉnh được quy định chi tiết trong Bảng tại khoản 2 Điều 3 Nghị định 153. Đơn cử như:

- Thời gian đã đóng BHXH 20 năm: 7,27% (năm 2018); 5,45% (năm 2019); 3,64% (năm 2020); 1,82% (năm 2021)

- Thời gian đã đóng BHXH 20 năm 01 tháng - 20 năm 06 tháng:  7,86% (năm 2018); 5,89% (năm 2019); 3,93% (năm 2020); 1,96% (năm 2021)

- Thời gian đã đóng BHXH 20 năm 07 tháng - 21 năm: 8,42% (năm 2018); 6,32% (năm 2019); 4,21% (năm 2020); 2,11% (năm 2021)

- Thời gian đã đóng BHXH 21 năm 01 tháng - 21 năm 06 tháng: 8,97% (năm 2018); 6,72% (năm 2019); 4,48% (năm 2020); 2,24% (năm 2021)

- Thời gian đã đóng BHXH 21 năm 07 tháng - 22 năm: 9,49% (năm 2018); 7,12% (năm 2019); 4,75% (năm 2020); 2,37% (năm 2021)

- Thời gian đã đóng BHXH 22 năm 01 tháng - 22 năm 06 tháng: 10,00% (năm 2018); 7,50% (năm 2019); 5,00% (năm 2020); 2,50% (năm 2021)...

Mức lương hưu sau điều chỉnh là căn cứ để tính điều chỉnh ở những lần điều chỉnh lương hưu theo quy định tại Điều 57 Luật bảo hiểm xã hội.

Nghị định 153/2018/NĐ-CP cũng nêu rõ, người lao động nữ bắt đầu hưởng lương hưu từ ngày 01/01/2018 đến ngày 31/12/2021 mà có từ đủ 20 năm đến 29 năm 6 tháng và bắt đầu hưởng lương hưu trong giai đoạn từ ngày 01/01/2018 đến ngày 30/6/2018 thì thực hiện điều chỉnh lương hưu theo quy định trên trước; sau đó được điều chỉnh theo quy định tại Nghị định số 88/2018/NĐ-CP ngày 15/6/2018 của Chính phủ về điều chỉnh lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng.

Tỷ lệ điều chỉnh tương ứng với thời gian đóng bảo hiểm xã hội và thời điểm bắt đầu hưởng lương hưu, trong đó mức điều chỉnh sẽ tăng dần theo thời gian đóng bảo hiểm, dao động từ 7,27% đối với thời gian đóng bảo hiểm xã hội 20 năm và xấp xỉ 10% đối với thời gian đóng 25 năm.

Xem thêm>>>

Từ 4/12 lao động nữ mất việc sẽ được hỗ trợ tiền

Nghỉ hưu trước năm 2018 được tính mức lương hưu “có lợi” hơn

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang