Làm tốt công tác thi đua, khen thưởng là tiền đề dẫn đến thành công

24/01/2019 13:23

(kiemsat.vn)
Đó là nhấn mạnh của Đồng chí Bùi Mạnh Cường, Phó Viện trưởng VKSND tối cao tại Hội nghị triển khai công tác năm 2019 của Vụ Thi đua - khen thưởng sáng 23/01.

Báo cáo công tác năm 2018 của Vụ 16 cho thấy, năm 2018, bám sát và thực hiện nghiêm túc Chỉ thị về công tác của ngành KSND; Chỉ thị về công tác thi đua khen thưởng và các chương trình, kế hoạch công tác của đơn vị, Vụ 16 đã đạt được nhiều kết quả nổi bật.

Năm qua, Vụ 16 tổ chức thực hiện, phát động các phong trào thi đua gắn với những nhiêm vụ công tác trọng tâm; tham mưu cho Viện trưởng VKSND tối cao tặng Kỷ niệm chương “Bảo vệ pháp chế” cho 181 cá nhân trong Ngành và 03 cá nhân ngoài Ngành có đóng góp tích cực cho sự nghiệp xây dựng và phát triển ngành KSND.

Toàn cảnh Hội nghị

Đặc biệt, Vụ 16 đã làm tốt công tác thẩm định, đề nghị xét tặng các danh hiệu thi đua và khen thưởng qua các đợt thi đua, khen thưởng đột xuất, khen thưởng thường xuyên và khen thưởng cấp nhà nước cho các tập thể, cá nhân trong Ngành.

Đã thẩm định, trình Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Ngành xét, báo cáo Viện trưởng VKSND tối cao trình Thủ tướng Chính phủ và và được Thủ tướng Chính phủ tặng “Cờ thi đua của Chính phủ” cho 20 tập thể; Viện trưởng VKSND tối cao tặng “Cờ thi đua của ngành Kiểm sát nhân dân” cho 62 tập thể; tặng “Cờ thi đua đơn vị dẫn đầu khối” cho 279 tập thể; tặng Bằng khen của Viện trưởng VKSND tối cao cho 241 tập thể và 830 cá nhân; công nhận danh hiệu “Tập thể Lao động xuất sắc” cho 84 tập thể cấp tỉnh, cấp Vụ và 32 tập thể cấp phòng; công nhận danh hiệu “Chiến sỹ thi đua ngành Kiểm sát nhân dân” cho 256 cá nhân...

Đồng chí Vũ Việt Hùng, Vụ trưởng Vụ 16 phát biểu tại hội nghị

Các đại biểu tham luận tại hội nghị

Bên cạnh đó, việc hoàn thiện thể chế về công tác thi đua, khen thưởng cũng được triển khai chất lượng, hiệu quả. Đáng chú ý, Vụ 16 đã tham mưu cho Lãnh đạo VKSND tối cao xây dựng và ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng cơ quan VKSND tối cao và Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành KSND; hoàn thiện Dự thảo Bảng tiêu chí chấm điểm thi đua của VKSND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Bảng tiêu chí chấm điểm thi đua đối với các đơn vị thuộc VKSND tối cao và VKSND cấp cao; Biên soạn cuốn sách Hỏi - Đáp pháp luật, sổ tay hướng dẫn kỹ năng, nghiệp vụ về thi đua, khen thưởng.

Đồng chí Bùi Mạnh Cường, Phó Viện trưởng VKSND tối cao phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Bùi Mạnh Cường, Phó Viện trưởng VKSND tối cao khẳng định, năm 2018, công tác thi đua khen thưởng đã có chuyển biến tích cực; đề nghị tập thể Vụ 16 quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm Chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 28/12/2018 của Viện trưởng VKSND tối cao về nhiệm vụ công tác năm 2019.

Theo Phó Viện trưởng VKSND tối cao Bùi Mạnh Cường, để nâng cao hơn nữa chất lượng công tác thi đua, khen thưởng trong thời gian tới, Vụ 16 cần tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm sau: Bám sát kết quả thi đua đã đề nghị, bảo đảm kết quả xét của Hội đồng thi đua phải được thực hiện; Tăng cường quan hệ phối hợp, tranh thủ sự lãnh đạo của Ban thi đua khen thưởng Trung ương.

Tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện và ban hành các Thông tư, dự thảo, sáng kiến liên quan đến công tác thi đua khen thưởng cho phù hợp với tình hình mới; tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn để kịp thời thông báo về những kinh nghiệm hay, cách làm tốt, những gương điển hình tiên tiến. Bên cạnh đó, cần nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ đội ngũ cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng; phân công phân nhiệm rõ ràng theo địa bàn để chủ động trong việc tổng hợp kết quả thi đua.

Phó Viện trưởng VKSND tối cao Bùi Mạnh Cường lưu ý, việc xây dựng chỉ tiêu đánh giá thi đua phải phù hợp với thực tiễn công tác của Ngành. Các phong trào thi đua phải thiết thực, bám sát nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Ngành KSND. “Phải đưa công tác thi đua trở thành động lực thúc đẩy thực hiện hoàn thành xuất sắc kế hoạch công tác. Làm tốt công tác thi đua, khen thưởng là tiền đề dẫn đến thành công”, đồng chí Bùi Mạnh Cường khẳng định.

Phó Viện trưởng VKSND tối cao Bùi Mạnh Cường trao Cờ thi đua Ngành KSND cho Vụ Thi đua - khen thưởng.

Phó Viện trưởng VKSND tối cao Bùi Mạnh Cường trao cờ Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua Khối cho Phòng Tham mưu tổng hợp 

Năm 2019, Vụ Thi đua- Khen thưởng xác định khâu đột phá là: Tiếp tục hoàn thiện thể chế về công tác thi đua, khen thưởng; tích cực tham mưu cho Lãnh đạo Viện đẩy mạnh phong trào thi đua và tăng cường công tác tuyên truyền, nhân rộng điển hình tiên tiến.

Tăng cường đối thoại trực tiếp với công dân

(Kiemsat.vn) - Dưới sự chỉ đạo của đồng chí Trần Công Phàn, Phó Viện trưởng VKSND tối cao, ngày 22/01, Vụ Kiểm sát và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp (Vụ 12) VKSND tối cao đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2019.

Vụ 6: Không để oan, sai, hạn chế bỏ lọt tội phạm

(Kiemsat.vn) - Ngày 23/01/2019, đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao dự Hội nghị triển khai công tác năm 2019 của Vụ THQCT KSĐT án xâm phạm hoạt động tư pháp, tham nhũng, chức vụ xảy ra trong hoạt động tư pháp (Vụ 6) VKSND tối cao.
(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang