Kiến nghị của người dân trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ được trả lời sau 20 ngày

08/05/2017 10:48

(kiemsat.vn)
Nếu phát hiện hành vi chậm trễ, gây phiền hà... của cán bộ, công chức trong giải quyết thủ tục hành chính, người dân phản ảnh kiến nghị vào địa chỉ nguoidan.chinhphu.vn, sẽ được trả lời sau 20 ngày.

Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định số 574/QĐ-TTg về Ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý và trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.

Theo đó, quy chế quy định việc tiếp nhận, xử lý và trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp về các vướng mắc, khó khăn trong thực hiện cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống của người dân thông qua Hệ thống thông tin tiếp nhận, trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ.

Kiến nghị của người dân trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ được trả lời sau 20 ngày Ảnh mang tính minh họa (nguồn internet)

Quy chế này không quy định về việc tiếp nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo và hướng dẫn, giải đáp pháp luật.

Những nội dung có thể phản ánh kiến nghị
– Hành vi chậm trễ, gây phiền hà hoặc không thực hiện, thực hiện không đúng quy định của cán bộ, công chức, viên chức trong giải quyết thủ tục hành chính;
– Những cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính không phù hợp với thực tế, không đồng bộ, không thống nhất, không hợp pháp, trái với các điều ước quốc tế mà Việt Nam đã ký kết hoặc gia nhập;
– Những giải pháp, sáng kiến ban hành mới quy định về cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống của người dân.

Kiến nghị của người dân trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ được trả lời sau 20 ngày Ảnh mang tính minh họa (nguồn internet)

Địa chỉ gửi phản ánh
Khi cần phản ánh, kiến nghị, người dân truy cập vào địa chỉ
– http://nguoidan.chinhphu.vn
Doanh nghiệp gửi phản ánh, kiến nghị truy cập vào địa chỉ
– http://doanhnghiep.chinhphu.vn
Các phản ánh, kiến nghị gửi qua Hệ thống thông tin phải sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt; thể hiện rõ nội dung phản ánh, kiến nghị theo quy định và có đầy đủ thông tin về tên, địa chỉ liên hệ, số điện thoại, địa chỉ thư điện tử của người dân, doanh nghiệp gửi phản ánh, kiến nghị.

Thời hạn xử lý, trả lời phản ánh, kiến nghị
Trong vòng 20 ngày kể từ ngày nhận được phản ánh, kiến nghị, người dân hoặc doanh nghiệp sẽ nhận được trả lời. Trường hợp hết thời hạn này mà chưa xử lý xong, định kỳ cứ sau 7 ngày các bộ, ngành, địa phương cập nhật tình hình xử lý vào Hệ thống thông tin để thông tin cho người dân, doanh nghiệp.
Đối với các phản ánh, kiến nghị có kết quả xử lý, trong thời hạn 2 ngày làm việc các bộ, ngành, địa phương cập nhật kết quả vào Hệ thống thông tin để trả lời cho người dân, doanh nghiệp.

Anh Minh

Cung cấp thông tin cho công dân là nhiệm vụ thường xuyên của Bộ, ngành, địa phương

(Kiemsat.vn) - Đây là một trong những nội dung của Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 14/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin.

Bản án, quyết định nào không công bố trên Cổng thông tin điện tử?

(Kiemsat.vn) – Để áp dụng đúng và thống nhất về việc công bố bản án, quyết định trên Cổng thông tin điện tử của Tòa án, ngày 16/3/2017, TAND tối cao ban hành Nghị quyết số 03/2017/NQ-HĐTP, có hiệu lực từ ngày 01/7/2017.
(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang