Bản án, quyết định nào không công bố trên Cổng thông tin điện tử?

24/03/2017 10:06

(kiemsat.vn)
– Để áp dụng đúng và thống nhất về việc công bố bản án, quyết định trên Cổng thông tin điện tử của Tòa án, ngày 16/3/2017, TAND tối cao ban hành Nghị quyết số 03/2017/NQ-HĐTP, có hiệu lực từ ngày 01/7/2017.

Dựa trên các nguyên tắc về việc công bố trên Cổng thông tin điện tử của Tòa án, theo Nghị quyết số 03/2017/NQ-HĐTP, các bản án, quyết định sau đây không công bố:

1.Bản án, quyết định về vụ việc được Tòa án xét xử kín.

2. Bản án, quyết định về vụ việc được Tòa án xét xử, giải quyết công khai nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây:

Có chứa đựng nội dung thuộc danh mục bí mật nhà nước theo quy định của Chính phủ hoặc chứa đựng những nội dung mà Nhà nước chưa công bố và nếu bị tiết lộ thì gây nguy hại cho Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Có chứa đựng thông tin về hoạt động đầu tư tài chính, bí quyết nghề nghiệp, công nghệ chưa được bộc lộ, có thể được sử dụng và tạo lợi thế trong kinh doanh mà trong quá trình Tòa án xét xử, giải quyết vụ việc, người tham gia tố tụng đã có yêu cầu được giữ bí mật;

Có chứa đựng nội dung ảnh hưởng xấu đến truyền thống văn hóa, phong tục, tập quán tốt đẹp được thừa nhận và áp dụng rộng rãi trong một vùng, miền, dân tộc, cộng đồng dân cư;

Có người tham gia tố tụng là người dưới 18 tuổi;

Có chứa đựng nội dung liên quan đến bí mật cá nhân, bí mật gia đình mà chưa được mã hóa theo hướng dẫn tại Điều 7 của Nghị quyết này.

3. Bản án, quyết định của Tòa án chưa có hiệu lực pháp luật.

Hồng Hải

Chế tài xử lý hành vi tự ý phát tán thông tin, hình ảnh của người khác

(Kiemsat.vn) - Tự ý đăng tải, phát tán thông tin, hình ảnh của người khác khi chưa được sự cho phép của người đó mà xâm phạm lợi ích, xúc phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín của họ là vi phạm pháp luật và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Cung cấp thông tin cho công dân là nhiệm vụ thường xuyên của Bộ, ngành, địa phương

(Kiemsat.vn) - Đây là một trong những nội dung của Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 14/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin.
(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang