Không phát hiện trường hợp tặng quà, nhận quà trái quy định trong dịp Tết Nguyên đán

09/02/2017 04:17

(kiemsat.vn)
Theo báo cáo của Cục Chống tham nhũng (Thanh tra Chính Phủ) do Cục trưởng Phạm Trọng Đạt ký ngày 08/02, chưa phát hiện trường hợp sử dụng tiền, tài sản công, lãng phí, việc tặng quà, nhận quà tặng không đúng quy định trong dịp Tết Đinh Dậu 2017.

Theo Cục Chống tham nhũng, dịp Tết Nguyên đán Đinh dậu 2017, không phát hiện trường hợp tặng quà, nhận quà trái quy định.

Qua tổng hợp báo cáo chưa đầy đủ của các cơ quan, đơn vị cho thấy, chưa phát hiện trường hợp sử dụng tiền, tài sản công không đúng quy định, lãng phí, việc tặng quà, nhận quà tặng không đúng quy định trong dịp Tết Đinh Dậu 2017.

Song ở các cơ quan, đơn vị từ bộ xuống các địa phương, ngoài việc tổ chức thực hiện và nêu gương trách nhiệm của người đứng đầu thì ở các cơ quan, địa phương đã tự giải quyết, ngăn ngừa, xử lý tại chỗ có chuyển biến tích cực. Tình trạng cấp dưới lên cấp trên tặng quà giảm hẳn và nếu có trường hợp thì cũng được khắc phục sửa chữa và phê bình nhắc nhở nghiêm túc không phải báo cáo cấp trên như quy định.

Cũng theo báo cáo, trước, trong và sau Tết Đinh Dậu, qua đường dây tiếp nhận thông tin tố giác tham nhũng đã nhận được tổng cộng 56 nguồn tin bao gồm các tin trên phạm vi toàn quốc trong các mặt của đời sống xã hội…nhưng chủ yếu vẫn là ở các lĩnh vực bảo vệ an toàn giao thông, trật tự đô thị, buôn bán, vận chuyển hàng cấm hàng lậu. Đặc biệt, vấn đề ATTP và hàng giả chiếm đến 80%.

Trong đó, có tới 23 nguồn tin liên quan đến việc có dấu hiệu hành vi vi phạm Chỉ thị 11 của Ban Bí thư, Chỉ thị 33 của Chính phủ và Quyết định 64 của Thủ tướng về việc tặng quà, nhận quà; 19 nguồn tin được trao đổi với người đứng đầu cơ quan, địa phương để kiểm tra nhằm ngăn ngừa và giải quyết, có báo cáo thông tin lại. Còn 4 nguồn tin, Cục sẽ nghiên cứu và kết hợp lồng ghép nội dung để kiểm tra, thanh tra trong năm nay cùng với các nội dung khác.

33 nguồn tin phản ánh còn lại về các lĩnh vực liên quan đến phòng chống tham nhũng, Cục Chống tham nhũng sẽ báo cáo Tổng Thanh tra Chính phủ cho ý kiến và đề xuất nắm tình hình, áp dụng biện pháp theo quy định của pháp luật để tiến hành làm rõ và có hướng xử lý tiếp theo.

Quy chế tặng quà, nhận quà và nộp lại quà tặng là một chủ trương đúng của Chính phủ… nhưng quá trình phát hiện, tiếp nhận, xử lý thông tin và xử lý trách nhiệm đối với các trường hợp vi phạm quy định là rất khó khăn, chủ yếu phụ thuộc tính tự giác, trung thực của người được tặng quà và nhận quà.

Để triển khai thực hiện có hiệu quả hơn trong thời gian tới, Cục Chống tham nhũng thành lập một bộ phận chuyên tiếp nhận các nguồn tin về việc tặng quà, nhận quà tặng sai quy định và các hành vi có dấu hiệu vi phạm các quy định pháp luật về tham nhũng.

Loan Bảo

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang