Không cấm người dưới 18 bị giám sát, giáo dục rời khỏi nơi cư trú

23/03/2018 08:33

(kiemsat.vn)
Nếu có lý do chính đáng và thực hiện khai báo tạm vắng thì người dưới 18 tuổi đang bị giám sát, giáo dục vẫn được phép rời khỏi nơi cư trú là nội dung được đề cập tại Nghị định số 37/2018/NĐ-CP, quy định chi tiết thi hành các biện pháp giám sát, giáo dục người dưới 18 tuổi phạm tội được miễn trách nhiệm hình sự.

Ảnh minh họa

Theo đó, người dưới 18 tuổi được miễn trách nhiệm hình sự bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn được quyền rời khỏi nơi cư trú nếu có lý do chính đáng và phải khai báo tạm vắng. Cụ thể:

- Việc vắng mặt tại nơi cư trú có thể được thực hiện nhiều lần nhưng không qua 30 ngày/lần và tổng thời gian vắng mặt không quá 1/3 thời hạn áp dụng biện pháp giáo dục.

- Vắng mặt dưới 15 ngày thì phải thông báo với người trực tiếp giám sát, giáo dục về lý do, thời gian vắng mặt, nơi đến tạm trú.

- Vắng mặt từ 15 đến 30 ngày thì phải làm đơn xin phép Chủ tịch UBND cấp xã. Ghi rõ lý do, thời gian vắng mặt, nơi đến tạm trú và có ý kiến đồng ý của cha/mẹ hoặc người giám hộ.

Thời gian vắng mặt tại nơi cư trú vẫn được tính vào thời hạn chấp hành biện pháp giáo dục. Tuy nhiên, nếu người được giám sát, giáo dục vắng mặt tại nơi cư trú mà không tuân thủ quy định nêu trên thì thời gian vắng mặt không được tính vào thời hạn chấp hành.

Nghị định 37/2018/NĐ-CP có hiệu lực kể từ ngày 10/3/2018.

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang