Phạm nhân được ăn cơm cùng người thân

22/03/2018 09:50

(kiemsat.vn)
Phạm nhân có thể được ăn cơm cùng thân nhân tại căng tin nhà thăm gặp trong thời gian 60 phút là quy định mới được hướng dẫn tại Thông tư số 07/2018/TT-BCA của Bộ Công an quy định việc phạm nhân gặp thân nhân; nhận, gửi thư; nhận tiền, đồ vật và điện thoại với thân nhân.

Theo đó, chế độ gặp thân nhân của các phạm nhân như sau:

- Khi phạm nhân gặp thân nhân được kéo dài thời gian thăm gặp không quá 3 (ba) giờ;

- Gặp vợ hoặc chồng ở phòng riêng không quá 24 (hai bốn) giờ;

- Căn cứ điều kiện cụ thể, phạm nhân có thể được ăn cơm cùng thân nhân tại căng tin nhà thăm gặp trong thời gian 60 phút (mỗi lần không quá 3 người).

- Tổ chức cho phạm nhân gặp thân nhân vào tất cả các ngày trong tuần, kể cả ngày nghỉ, ngày Lễ, Tết. Thời gian tổ chức cho phạm nhân gặp thân nhân trong ngày do Giám thị trại giam, Giám thị trại tạm giam, Thủ trưởng cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện quyết định theo giờ làm việc của đơn vị.

Riêng phạm nhân là người dưới 18 tuổi được gặp thân nhân theo quy định tại Điều 53 Luật Thi hành án hình sự.

Việc tổ chức cho phạm nhân ăn cơm cùng thân nhân phải kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ, bảo đảm tuyệt đối an toàn cơ sở giam giữ, quản lý chặt chẽ phạm nhân, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm và an toàn cho thân nhân phạm nhân.

Ảnh minh họa (nguồn internet)

Bên cạnh đó, các đối tượng được thăm gặp phạm nhân bao gồm:

- Ông, bà (nội/ngoại); bố, mẹ đẻ; bố, mẹ vợ (hoặc chồng); bố, mẹ nuôi hợp pháp; vợ hoặc chồng; con đẻ, con dâu, con rể, con nuôi hợp pháp; anh, chị, em ruột, dâu, rể; anh, chị em vợ (hoặc chồng); cô, dì, chú, bác, cậu, cháu ruột. Mỗi lần đến thăm gặp phạm nhân tối đa không quá 3 (ba) người.

- Cá nhân, đại diện cơ quan, tổ chức hoặc thân nhân khác được thăm gặp phạm nhân nếu xét thấy phù hợp với lợi ích hợp pháp của phạm nhân và yêu cầu công tác phòng, chống tội phạm, quản lý, giáo dục cải tạo phạm nhân.

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 29/03/2018 và thay thế Thông tư số 46/2011/TT-BCA ngày 30/6/2011 của Bộ trưởng Bộ Công an.

Xem thêm Thông tư 07/2018/TT-BCA

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang