Khối thi đua số 5 VKSND tối cao ký kết giao ước thi đua năm 2024

28/03/2024 08:54

(kiemsat.vn)
Ngày 27/3/2024, Khối thi đua số 5 VKSND tối cao tổ chức Hội nghị phát động và ký kết giao ước thi đua năm 2024.

Toàn cảnh Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Khối thi đua số 5 VKSND tối cao gồm: Vụ Thi đua - Khen thưởng; Tạp chí Kiểm sát; Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội; Trường Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát tại TP. Hồ Chí Minh; Báo Bảo vệ pháp luật.

Thực hiện quy định mới của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022 và Hướng dẫn số 09/HD-VKSTC ngày 01/3/2024 của VKSND tối cao về tổ chức và hoạt động của các cụm thi đua, khối thi đua trong ngành Kiểm sát nhân dân năm 2024, tại Hội nghị, các đại biểu đã tiến hành bầu Khối trưởng và Khối phó Khối thi đua số 5 VKSND tối cao. Theo đó, Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội được bầu làm Khối trưởng và Báo Bảo vệ pháp luật được bầu làm Khối phó Khối thi đua số 5 VKSND tối cao.

Đồng chí Nguyễn Đức Hạnh, Tổng Biên tập Tạp chí Kiểm sát (Khối trưởng Khối thi đua năm 2023) trao cờ Khối trưởng cho đồng chí Nguyễn Văn Khoát, Hiệu trưởng Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội (Khối trưởng Khối thi đua năm 2024).

Với chủ đề “Đoàn kết, đổi mới, vượt khó, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2024”, năm 2024, Khối thi đua số 5 VKSND tối cao ký kết giao ước thi đua nhằm tổ chức thực hiện tốt phong trào thi đua do Nhà nước, ngành Kiểm sát nhân dân phát động; nâng cao chất lượng hiệu quả, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị trọng tâm của các cơ quan trong Khối năm 2024, góp phần cùng với toàn Ngành thực hiện hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị năm 2024; tăng cường đoàn kết, hợp tác, phối hợp, trao đổi học tập kinh nghiệm trong công tác; xây dựng, nêu gương những điển hình tiên tiến có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong phong trào thi đua để biểu dương, khen thưởng kịp thời và phổ biến, tuyên truyền, nhân rộng tạo sự lan tỏa trong toàn Khối.

Lãnh đạo 5 đơn vị thuộc Khối thi đua số 5 VKSND tối cao ký giao ước thi thi đua năm 2024.

Nội dung giao ước thi đua của Khối thi đua số 5 VKSND năm 2024: Tích cực hưởng ứng và phát động các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương và VKSND tối cao phát động; thực hiện đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng và hoàn thành tốt những yêu cầu nhiệm vụ theo phạm vi, thẩm quyền của mỗi đơn vị được phân công.

Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, chất lượng sinh hoạt chi bộ, thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh tiêu biểu, các tổ chức đoàn thể vững mạnh xuất sắc, không có Đảng viên vi phạm; đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số, triển khai ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong quản lý, chỉ đạo, điều hành, công tác; kịp thời phát hiện, đề nghị khen thưởng đối với những tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc đột xuất trong năm 2024 nhằm động viên, khuyến khích các tập thể và cá nhân, tạo động lực phấn đấu chung cho toàn thể công chức, viên chức, người lao động trong các đơn vị;…

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, đưa ra ý kiến đóng góp, xây dựng hoàn thiện Bản giao ước thi đua năm 2024. Các đơn vị trong Khối thống nhất và cam kết thực hiện tốt nội dung chương trình thi đua Khối; tích cực tham gia các hoạt động của Khối, đoàn kết xây dựng Khối vững mạnh, phấn đấu là Khối đi đầu trong công tác năm 2024.

VKSND tỉnh Phú Yên: Một số giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả thi hành án hình sự tại cộng đồng

(Kiemsat.vn) - Kiểm sát thi hành án hình sự tại cộng đồng có vai trò quan trọng trong phòng ngừa vi phạm pháp luật, lạm quyền trong hoạt động tư pháp; đảm bảo pháp luật được tuân thủ nghiêm chỉnh và thống nhất, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của nhà nước, tổ chức, cá nhân.
(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang