Giới thiệu Tạp chí Kiểm sát số 06/2024

26/03/2024 13:52

(kiemsat.vn)
Ban Biên tập trân trọng giới thiệu tới Quý vị độc giả Tạp chí Kiểm sát số 06/2024, phát hành ngày 20/3/2024 với các nội dung chính sau đây:

 

Các nguyên tắc của chính sách hình sự là một bộ phận cấu thành quan trọng của lý luận về chính sách hình sự, có ý nghĩa nhận thức luận và thực tiễn đối với việc xây dựng và thực hiện chính sách hình sự, thâm nhập toàn bộ chính sách hình sự. Bài viết “Về các nguyên tắc của chính sách hình sự” của GS.TS. Võ Khánh Linh và TS. Võ Khánh Linh trên Chuyên mục NGHIÊN CỨU TRAO ĐỔI đã phân tích làm sáng tỏ khái niệm, ý nghĩa, nội dung của các nguyên tắc của chính sách hình sự.

Nổi bật trên Chuyên mục CÔNG TÁC KIỂM SÁT là bài viết “Kỹ năng trực tiếp kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam tại nhà tạm giữ, trại tạm giam” của các tác giả Lương Minh Thống, Bùi Trung Thành. Từ thực tiễn công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự, tác giả chia sẻ những kỹ năng trực tiếp kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam tại nhà tạm giữ, trại tạm giam; chỉ rõ một số nội dung cần lưu ý nhằm đảm bảo thực hiện đúng quy định pháp luật, bảo đảm quyền con người, quyền và lợi ích hợp pháp khác của người bị tạm giữ, người bị tạm giam.

Sau khi thụ lý vụ án dân sự thuộc thẩm quyền và trong giai đoạn giải quyết vụ án dân sự, Tòa án có thể ban hành quyết định đình chỉ giải quyết vụ án nếu phát sinh các căn cứ quy định tại Điều 217 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015. Trong phạm vi bài viết “Kinh nghiệm kiểm sát quyết định đình chỉ giải quyết vụ án dân sự”, các tác giả Nguyễn Thị Thu Trang, Đào Thị Diệu Thương tổng hợp một số vi phạm thường gặp khi ban hành quyết định đình chỉ giải quyết vụ án dân sự; từ đó, rút ra một số lưu ý cho Kiểm sát viên khi kiểm sát các quyết định này.

Từ việc phân tích các quy định của pháp luật hình sự Thụy Điển về trách nhiệm đối với người chưa thành niên phạm tội trong tương quan so sánh với quy định của pháp luật Việt Nam; tác giả Dương Thị Cẩm Nhung, Trần Thị Thanh Hằng qua bài viết “So sánh trách nhiệm hình sự đối với người chưa thành niên phạm tội của pháp luật hình sự Thụy Điển và Việt Nam” trên Chuyên mục THÔNG TIN KHOA HỌC đã rút ra một số kinh nghiệm trong quá trình xây dựng và hoàn thiện pháp luật Việt Nam về vấn đề này.

Ngoài ra, Tạp chí Kiểm sát số 06/2024 còn có một số bài viết như: “Vướng mắc trong thực tiễn xử lý tội phạm về ma túy” của tác giả Phạm Thị Thanh Huyền; “Bàn về đình chỉ xét xử phúc thẩm vụ án dân sự” của tác giả Bùi Ai Giôn; “Về việc xác định tội danh trong trường hợp bị cáo dùng hung khí nguy hiểm đâm và vùng trọng yếu trên cơ thể” của tác giả Nguyễn Chí Cường…

Trân trọng giới thiệu và kính mời Quý độc giả đón đọc!

Mục lục Tạp chí Kiểm sát in số 06/2024:

Bài viết: Về các nguyên tắc của chính sách hình sự. Nhóm tác giả: GS.TS. Võ Khánh Vinh và TS. Võ Khánh Linh.

Bài viết: Vướng mắc trong thực tiễn xử lý tội phạm về ma túy. Tác giả: ThS. Phạm Thị Thanh Huyền.

Bài viết: Kỹ năng trực tiếp kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam tại nhà tạm giữ, trại tạm giam. Nhóm tác giả: Lương Minh Thống và Bùi Trung Thành.

Bài viết: Kinh nghiệm kiểm sát quyết định đình chỉ giải quyết vụ án dân sự. Nhóm tác giả: ThS. Nguyễn Thị Thu Trang và ThS. Đào Thị Diệu Thương.

Bài viết: Về việc xác định tội danh trong trường hợp bị cáo dùng hung khí nguy hiểm đâm vào vùng trọng yếu trên cơ thể. Tác giả: Nguyễn Chí Cường.

 

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang