Khiếu nại quyết định không khởi tố vụ án hình sự ở đâu?

26/09/2018 09:07

(kiemsat.vn)
Tháng 5/2017, tôi cho đồng nghiệp vay 70 triệu đồng trong 3 tháng để kinh doanh. Đến nay đã quá hạn trả nợ hơn 1 năm và tôi đòi nhiều lần nhưng anh ta lần khất không trả. Tôi đã báo việc này với Công an thành phố H, nhưng vừa rồi lại nhận được quyết định không khởi tố vụ án của Thủ trưởng cơ quan điều tra. Tôi không đồng ý và muốn khiếu nại quyết định này thì phải thế nào?

Phòng 12 -VKSND tỉnh Bắc Ninh tiếp công dân (ảnh minh họa)

Câu hỏi của bạn, chúng tôi trả lời như sau:

Quyết định không khởi tố vụ án mà bạn nhận được là một quyết định tố tụng, do Cơ quan điều tra của Công an thành phố H ban hành.

Theo quy định tại khoản 2 Điều 158, khoản 1 Điều 469 và khoản 1 Điều 470 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 thì bạn có quyền khiếu nại quyết định đó khi có căn cứ cho rằng quyết định đó là trái pháp luật, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của mình.

Thời hiệu khiếu nại là 15 ngày kể từ ngày bạn nhận được quyết định không khởi tố vụ án. Trường hợp vì lý do bất khả kháng hoặc do trở ngại khách quan mà bạn không thực hiện được quyền khiếu nại theo đúng thời hiệu thì thời gian có lý do bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan đó không tính vào thời hiệu khiếu nại (Điều 471 BLTTHS năm 2015).

Quyết định không khởi tố vụ án theo bạn trình bày là do Thủ trưởng Cơ quan điều tra Công an thành phố H ký nên theo quy định tại khoản 1 Điều 475 BLTTHS năm 2015, thì việc khiếu nại của bạn đối với quyết định này sẽ do Viện trưởng VKSND thành phố H giải quyết trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày nhận được khiếu nại.

Nếu không đồng ý với quyết định giải quyết của Viện trưởng VKSND thành phố H thì trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày nhận được quyết định giải quyết khiếu nại, bạn có quyền khiếu nại đến Viện trưởng VKSND tỉnh T. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được khiếu nại, Viện trưởng VKSND tỉnh T sẽ xem xét, giải quyết. Quyết định giải quyết của Viện trưởng VKSND tỉnh T là quyết định có hiệu lực pháp luật, bạn phải chấp hành mà không có quyền khiếu nại tiếp.

Như vậy, trước tiên, bạn có thể khiếu nại quyết định không khởi tố vụ án của Thủ trưởng Cơ quan điều tra Công an thành phố H với VKSND thành phố H để được xem xét, giải quyết.

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang