Khai mạc phiên họp thứ 32 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội

11/03/2019 23:30

(kiemsat.vn)
Sáng 11/3, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội khai mạc Phiên họp thứ 32. Theo chương trình, Phiên họp thứ 32 sẽ diễn ra trong 3 ngày để chuẩn bị các nội dung cho Kỳ họp thứ 7 và quyết định các vấn đề theo thẩm quyền

Phát biểu khai mạc phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nêu rõ: Tại phiên họp này, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về 5 dự án luật gồm dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiểm toán nhà nước;  dự án Luật Dân quân tự vệ (sửa đổi); dự án Luật Kiến trúc; dự án Luật Giáo dục (sửa đổi); dự án Luật Thư viện và cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về xử lý tiền nợ thuế, tiền phạt, tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp của người nộp thuế đã phá sản, giải thể, không còn sản xuất kinh doanh và không còn khả năng nộp ngân sách nhà nước.

Sáng 11/3, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội khai mạc Phiên họp thứ 32

Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cũng sẽ xem xét, thông qua xem xét, thông qua Nghị quyết về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã giai đoạn 2019-2021; Nghị quyết quy định chức vụ, chức danh có cấp bậc hàm cao nhất là Trung tướng, Thiếu tướng chưa được quy định cụ thể trong Luật Công an nhân dân năm 2018; xem xét, quyết định việc thành lập thị xã Mỹ Hào thuộc tỉnh Hưng Yên và thị trấn Vĩnh Viễn thuộc huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang. 

Đồng thời, Chủ tịch Quốc hội cho biết, so với dự kiến chương trình đã thông báo đến các cơ quan hữu quan thì chương trình Phiên họp thứ 32 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội có 5 nội dung bị rút ra khỏi chương trình do các cơ quan không bảo đảm tiến độ chuẩn bị hoặc cần nghiên cứu hoàn thiện thêm. Đó là dự án Bộ luật Lao động (sửa đổi); dự án Luật Chứng khoán (sửa đổi); dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương; dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức; Danh mục dự án sử dụng dự phòng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 nguồn ngân sách trung ương.

Bên cạnh đó, còn một số cơ quan trình gửi hồ sơ quá muộn nên nhiều Uỷ ban của Quốc hội phải tiến hành họp thẩm tra gần ngày họp của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội dẫn đến tài liệu gửi đến các thành viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội bị chậm so với quy định.

Để bảo đảm phiên họp của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội diễn ra theo đúng quy định, vừa qua lãnh đạo Quốc hội đã chỉ đạo Tổng Thư ký Quốc hội gửi văn bản thông báo ý kiến của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội. Trong đó Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ chỉ đạo các cơ quan hữu quan rút kinh nghiệm, cần thực hiện nghiêm túc Chương trình công tác năm 2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã được gửi đến Chính phủ và các cơ quan hữu quan, trong đó dự kiến cụ thể nội dung của từng phiên họp.

Chính phủ cũng cần quan tâm bố trí cho ý kiến đối với các nội dung trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội vào thời điểm phù hợp, bảo đảm có thời gian cho các cơ quan hữu quan thực hiện đầy đủ các thủ tục trình theo đúng quy định của pháp luật. Để bảo đảm chất lượng thẩm tra và hiệu quả phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đề nghị Chính phủ chỉ đạo các cơ quan hữu quan thực hiện nghiêm túc các quy định về hồ sơ tài liệu. Trong đó, cần khẩn trương chuẩn bị các nội dung trình tại phiên họp tháng 4, sớm hoàn thiện tài liệu để kịp tiến hành thẩm tra để kịp gửi tài liệu đến các đồng chí thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội trước ngày 05/4/2019.

Các nội dung rút khỏi phiên họp tháng 3 nêu trên nếu bảo đảm đủ điều kiện theo quy định sẽ được Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét tại phiên họp tháng 4. Dự án luật nào không trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại phiên họp tháng 4 sẽ được báo cáo Quốc hội cho rút ra khỏi chương kỳ họp thứ 7 (do không kịp gửi tài liệu đến đại biểu Quốc hội trước ngày 01/5/2019 theo đúng quy định).

* Sáng 11/3, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiểm toán Nhà nước. Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển điều hành nội dung làm việc.

Đa số ý kiến của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đều nhất trí cần thiết sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiểm toán Nhà nước để khắc phục những bất cập của luật hiện hành và thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Tuy nhiên, các ý kiến cũng đề nghị cơ quan soạn thảo cần rà soát lại, chỉ sửa đổi các điều, khoản thực sự cần thiết, bám sát tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW và thực tiễn sau 3 năm thi hành Luật Kiểm toán Nhà nước; có sự dẫn chiếu tới các luật liên quan để tránh quy định trùng lắp; không phá vỡ sự thống nhất của hệ thống pháp luật, đặc biệt là với các luật có liên quan. Các ý kiến cũng đề nghị cơ quan soạn thảo cân nhắc kỹ lưỡng việc đề xuất bổ sung thẩm quyền xử phạt hành chính cho Kiểm toán Nhà nước, tránh mâu thuẫn với Luật Xử lý vi phạm hành chính, Luật Cán bộ, công chức…; làm rõ đối tượng kiểm toán; về đề nghị bổ sung thẩm quyền Kiểm toán Nhà nước có quyền ra quyết định truy thu thuế, thẩm quyền ban hành các văn bản quy phạm pháp luật; về việc bổ nhiệm kiểm toán viên; về khiếu nại kết quả kiểm toán; về quan hệ của Kiểm toán Nhà nước với các cơ quan chức năng để thực hiện đúng tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW.

Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính- Ngân sách Nguyễn Đức Hải trình bày Báo cáo thẩm tra (Ảnh Quốc hội)

Phát biểu kết thúc phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển khẳng định, việc ban hành dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiểm toán nhà nước để đáp ứng các yêu cầu đặt ra trong lĩnh vực kiểm toán cũng như việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII là rất cần thiết. Tuy nhiên, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển đề nghị Kiểm toán nhà nước cần nghiên cứu, rà soát lại các nội dung đề xuất sửa đổi bám sát Nghị quyết 18-NQ/TW, cũng như thực tiễn 3 năm thực hiện Luật Kiểm toán nhà nước năm 2015; tránh tối đa sự trùng lắp, đảm bảo không phá vỡ sự thống nhất của hệ thống pháp luật và nghiên cứu thật kỹ để chỉ sửa đổi, bổ sung vào những nội dung thực sự cần thiết. Ngoài ra, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển đề nghị, Kiểm toán nhà nước tiếp thu đầy đủ các ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và có báo cáo giải trình tiếp thu ngay sau phiên họp và hoàn thiện tài liệu của hồ sơ dự án Luật theo đúng quy định.

* Tiếp tục Chương trình Phiên họp thứ 32, chiều 11/3, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Dân quân tự vệ (sửa đổi). Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ điều hành nội dung thảo luận.

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Thượng tướng Phan Văn Giang, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, trình bày Tờ trình tóm tắt dự án Luật Dân quân tự vệ (sửa đổi); Thượng tướng Võ Trọng Việt, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội trình bày Báo cáo thẩm tra sơ bộ dự án Luật Dân quân tự vệ (sửa đổi).

Cho ý kiến về dự án luật, các đại biểu thống nhất cao về sự cần thiết sửa đổi Luật Dân quân tự vệ và đánh giá cao sự chuẩn bị của cơ quan soạn thảo, cơ quan thẩm tra; hoan nghênh Bộ Quốc phòng đã rất kịp thời tiếp thu và có giải trình về 10 nội dung mà Ủy ban Quốc phòng và An ninh đã nêu ra tại Báo cáo thẩm tra sơ bộ. 

Thượng tướng Phan Văn Giang, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, trình bày Tờ trình tóm tắt dự án Luật Dân quân tự vệ (sửa đổi) - Ảnh: VGP/Lê Sơn

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thống nhất với ý kiến đánh giá việc chuẩn bị dự án luật rất công phu, sau khi thẩm tra sơ bộ, Bộ Quốc phòng rất nhanh chóng có báo cáo giải trình, tiếp thu và báo cáo thêm một số nội dung đề nghị giữ nguyên như dự thảo với những lý lẽ phân tích khá kỹ. Hồ sơ dự án luật cũng bảo đảm đầy đủ sau khi thẩm tra chính thức có thể đủ điều kiện báo cáo ra Quốc hội tại kỳ họp tới và đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu, rà soát thêm dự án để bảo đảm phù hợp với chủ trương, nghị quyết của Đảng về tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế, chế độ tiền lương, phụ cấp; tránh quy định chung chung, chưa cụ thể hoặc chưa đầy đủ, trùng lắp với các quy định trong các luật hiện hành có liên quan…

Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng đặt vấn đề, theo quy định hiện hành, khi có tình trạng khẩn cấp về quốc phòng hoặc tình trạng chiến tranh thì người chỉ huy là người của Quân đội nhân dân. Hiện nay, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã là công chức cấp xã, trong khi lực lượng nòng cốt phối hợp là Công an nhân dân đã có sĩ quan chính quy đảm nhiệm nhiệm vụ. Từ đó, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng đề nghị thảo luận, nghiên cứu thêm, nên đặt vị trí Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã thế nào, cấp nào để bảo đảm “chỉ huy được” khi xảy ra tình huống theo quy định.

Đồng tình với quan điểm trên, Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ nhấn mạnh: Theo nghị quyết của Bộ Chính trị và thực tiễn từ trước tới nay, trong các cuộc chiến tranh đã xảy ra, cơ quan quân sự luôn là cơ quan tham mưu và chủ trì trong hiệp đồng tác chiến. Đây là việc cần chuẩn bị từ thời bình, không phải khi chiến tranh xảy ra mới đưa người về làm chính quy. Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ nêu câu hỏi: Công an xã là sĩ quan chính quy, xã đội trưởng chỉ là công chức cấp xã mà phổ biến kế hoạch, phương án tác chiến, xây dựng khu vực phòng thủ thì như thế nào, có đúng với vai trò, vị trí không?

Theo Phó Chủ tịch Đỗ Bá Tỵ, vị trí Chỉ huy trưởng nếu để Luật Cán bộ công chức điều chỉnh thì giải quyết mối quan hệ với công an xã thế nào. Điểm này vướng, cần nghiên cứu khả thi để bảo đảm vai trò, chức năng, nhiệm vụ và cân đối tương quan giữa hai lực lượng ở cấp xã khi quân hàm của Trưởng công an xã là sĩ quan, còn Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự xã chỉ là công chức cấp xã.

Ngoài ra, các đại biểu cũng cho ý kiến về chế độ, chính sách với lực lượng dân quân tự vệ; vị trí, chức năng của dân quân tự vệ; về tên gọi của dự luật; về mở rộng lực lượng dân quân tự vệ; về thực hiện nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn và phòng, chống bão lũ của lực lượng dân quân tự vệ, về hợp tác quốc tế của lực lượng dân quân tự vệ; về tổ chức lực lượng tự vệ tại các doanh nghiệp…

Bế mạc phiên họp thứ 28 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

(Kiemsat.vn) - Chiều 17/10, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy ban Thường vụ Quốc hội bế mạc Phiên họp thứ 28, hoàn thành các nội dung chương trình làm việc đề ra.

Khai mạc phiên họp thứ 29 của Ủy ban thường vụ Quốc hội

(Kiemsat.vn) - Sáng ngày 10/12, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tiến hành khai mạc Phiên họp thứ 29.
(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang