Khai mạc phiên chất vấn và trả lời chất vấn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

15/08/2019 11:22

(kiemsat.vn)
Sáng ngày 15/8, trong khuôn khổ Phiên họp thứ 36, thực hiện chương trình giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2019, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức phiên chất vấn và trả lời chất vấn để xem xét việc thực hiện các nghị quyết giám sát chuyên đề và kết luận chất vấn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội từ đầu nhiệm kỳ đến hết năm 2018

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chủ trì phiên chất vấn. Tham gia chất vấn có Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ, các Bộ trường trực tiếp tham gia chất vấn gồm Bộ trưởng: Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Thông tin – Truyền thông, Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Bộ Xây dựng, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Lao động, Thường binh và Xã hội, Ủy ban Dân tộc. Các Bộ trưởng tham gia giải trình gồm Bộ trưởng: Bộ Tài chính, Bộ Công thương, Bộ Giao thông – Vận tải, Văn phòng Chính phủ.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn

Phiên chất vấn được truyền hình trực tiếp với sự tham gia của các đại biểu Quốc hội, đại diện Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân của 62 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nêu rõ, thực hiện quy đinh của Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiến hành xem xét việc thực hiện các nghị quyết giám sát chuyên đề và 4 kết luận chất vấn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội từ đầu nhiệm kỳ đến hết năm 2018.

Chủ tịch Quốc hội cho biết, đây là lần đầu tiên Ủy ban Thường vụ Quốc hội thực hiện giám sát lại đối với các nội dung đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội giám sát, chất vấn liên quan đến việc triển khai thực hiện các nghị quyết, các kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Chính phủ đã chuẩn bị 10 báo cáo trong đó nêu chi tiết, cụ thể đối với từng nội dung trong nghị quyết, kết luận. Trên cơ sở các báo cáo Chính phủ, các cơ quan của Quốc hội đã tiến hành thẩm tra và có đánh giá cụ thể về các nội dung mà Chính phủ thực hiện. Tổng Thư ký Quốc hội đã có báo cáo tổng hợp ý kiến thẩm tra về những nội dung này.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu khai mạc phiên chất vấn

Theo Chủ tịch Quốc hội, từ tình hình thực tế và nhận định trong các báo cáo cho thấy các nội dung trong nghị quyết và kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã được Chính phủ, các bộ ngành triển khai nghiêm túc mang lại những kết quả đáng kể, tạo sự chuyển biến trong nhiều lĩnh vực, góp phần bảo đảm quốc phòng an ninh, thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội. Điều này thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực của các thành viên Chính phủ trước Đảng, Nhà nước và Nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ của mình.

Tuy nhiên, so với yêu cầu vẫn còn nhiều vấn đề cần tiếp tục triển khai. Nhiều nội dung cần tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo mới có thể tạo sự chuyển biến tích cực.

Chủ tịch Quốc hội cho rằng những tồn tại, hạn chế, đề xuất kiến nghị nêu trong các báo cáo của Chính phủ và báo cáo thẩm tra sẽ là cơ sở để Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các đại biểu Quốc hội tiếp tục đặt câu hỏi chất vấn để làm rõ.

Để phiên chất vấn đạt kết quả tốt, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các đại biểu Quốc hội đặt câu hỏi ngắn gọn, đi thẳng vào vấn đề. Các thành viên Chính phủ trả lời thẳng thắn, đúng vấn đề được chất vấn, không nêu lại những vấn đề đã nêu trong báo cáo, đồng thời xác định rõ trách nhiệm, nêu rõ nguyên nhân và đưa ra giải pháp thực hiện trong thời gian tới.

Theo đó, mỗi lượt chất vấn sẽ có từ 3 đến 5 đại biểu Quốc hội đặt câu hỏi, mỗi đại biểu hỏi 1 phút. Câu hỏi thuộc lĩnh vực nào thì Bộ trưởng, trưởng ngành của lĩnh vực đó trực tiếp trả lời, trả lời tối đa trong 3 phút. Trong quá trình chất vấn, các Bộ trưởng, trưởng ngành có liên quan có thể được mời làm rõ thêm. Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ sẽ thay mặt Chính phủ phát biểu làm rõ thêm một số vấn đề liên quan thuộc trách nhiệm của Chính phủ và trực tiếp trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội bày tỏ tin tưởng với sự chuẩn bị chu đáo của các cơ quan, kinh nghiệm qua nhiều kỳ chất vấn của đại biểu Quốc hội, kinh nghiệm trả lời của các Bộ trưởng, phiên chất vấn sẽ diễn ra sôi nổi, tinh thần trách nhiệm cao, đáp ứng được kỳ vọng của của cử tri và Nhân dân cả nước.

Sau phát biểu khai mạc, theo chương trình chất vấn, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Báo cáo tóm tắt tổng hợp việc thực hiện các nghị quyết, kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về giám sát chuyên đề và chất vấn từ đầu nhiệm kỳ đến hết năm 2018. Tổng Thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc trình bày Báo cáo tóm tắt tổng hợp thẩm tra của Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội./.

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang