Kế hoạch tinh giản biên chế từ năm 2018-2021 trong ngành Kiểm sát nhân dân

21/09/2018 12:08

(kiemsat.vn)
Dự kiến từ năm 2018 đến 2021, số biên chế phải giảm trong ngành Kiểm sát nhân dân theo Nghị quyết số 39 là 10%.

Về tổ chức bộ máy, biên chế

- Tổ chức bộ máy của VKSND tối cao: Theo đó, bộ máy làm việc của VKSND tối cao hiện nay gồm: Ủy ban kiểm sát VKSND tối cao, 25 đơn vị cấp Vụ và VKSQS Trung ương. Trong số 25 đơn vị cấp Vụ có 21 đơn vị làm công tác hành chính, nghiệp vụ kiểm sát và 04 đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc VKSND tối cao.

Cơ cấu tổ chức bộ máy của các đơn vị cấp Vụ gồm có Phòng tham mưu tổng hợp, các Phòng nghiệp vụ và đơn vị tương đương.

- Tổ chức bộ máy của VKSND cấp cao: Thực hiện quy định tại Điều 40 Luật tổ chức VKSND năm 2014 trên cơ sở đề nghị của Viện trưởng VKSND tối cao, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 953/NQ-UBTVQH13 ngày 28/5/2015 thành lập 03 VKSND cấp cao, gồm:

+ VKSND cấp cao tại Hà Nội, có địa hạt tư pháp gồm 28 tỉnh, thành phố phía Bắc từ Cao Bằng kéo dài cho tới Hà Tĩnh;

+ VKSND cấp cao tại Đà Nẵng, có địa hạt tư pháp gồm 12 tỉnh, thành phố khu vực miền Trung và Tây nguyên;

+ VKSND cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh, có địa hạt tư pháp gồm 23 tỉnh, thành phố khu vực miền Đông và Tây Nam bộ.

 Tổ chức bộ máy của VKSND cấp cao gồm có: Ủy ban kiểm sát, Văn phòng, các Viện trưởng tương đương của VKSND cấp cao có các văn Phòng chuyên môn nghiệp vụ và đơn vị tương đương.

- Tổ chức bộ máy của VKSND cấp tỉnh: Hiện có 63 VKSND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (VKSND cấp tỉnh), tổ chức bộ máy của VKSND cấp tỉnh có Ủy ban kiểm sát, Văn phòng và các Phòng chuyên môn nghiệp vụ; số lượng các phòng chuyên môn nghiệp vụ và biên chế, cơ cấu, số lượng các chức danh tư pháp của các VKSND cấp tỉnh không giống nhau, do sự khác nhau về đơn vị hành chính cấp huyện, điều kiện kinh tế xã hội, tình hình vi phạm, tội phạm và khối lượng công việc phải thụ lý giải quyết.

- Tổ chức bộ máy của VKSND cấp huyện: Hiện có 710 VKSND quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (VKSND cấp huyện), tổ chức bộ máy của VKSND cấp huyện gồm có văn phòng và các phòng; những nơi chưa đủ điều kiện thành lập phòng thì có các bộ phận công tác. Hiện nay, toàn ngành KSND chưa có đơn vị VKSND cấp huyện nào được thành lập văn phòng và các phòng; cơ cấu của VKSND cấp huyện gồm 03 bộ phận: Kiểm sát hình sự; Kiểm sát dân sự, hành chính, kinh doanh thương mại; Kiểm sát khiếu tố, tin báo tố giác tội phạm, kiểm sát thi hành án và Văn phòng tổng hợp.

Ảnh minh họa (Internet)

Về biên chế, số lượng Kiểm sát viên, Điều tra viên: Theo Nghị quyết số 522e/NQ-UBTVQH13 ngày 16/8/2012 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội quy định tổng biên chế, số lượng Kiểm sát viên, Điều tra viên. 

Dự kiến kết quả thực hiện

Số biên chế phải giảm theo quy định tại Nghị quyết 39

+ Tổng số biên chế được giao: 15.860 người.

+ Số biên chế cần giảm 10%: 1.586 người.

+ Dự kiến số biên chế đến năm 2021: 14.274 người.

 Dự kiến kết quả thực hiện từ năm 2018-2021: 

Dự kiến biên chế giảm do thực hiện tinh giản biên chế theo Nghị quyết số 39 (nghỉ hưu theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội; tinh giản biên chế theo Nghị định 108/NĐ-CP) thì đến năm 2021, ngành Kiểm sát nhân dân mới giảm được 7.8% biên chế. Như vậy, để đạt mục tiêu giảm 10% biên chế theo Nghị quyết 39, thì từ năm 2019 đến năm 2021, ngành KSND không tuyển thêm biên chế (trừ các khóa do Đại học Kiểm sát tuyển sinh và một số trường hợp đặc biệt do lãnh đạo VKSND tối cao quyết định).

Để thực hiện có hiệu quả Kế hoạch, Thủ trưởng các đơn vị thuộc VKSND tối cao, Viện trưởng VKSND cấp cao, Viện trưởng VKSND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nghiêm chỉnh thực hiện một số việc sau:

- Sắp xếp hợp lý về tổ chức bộ máy của cơ quan, đơn vị bảo đảm đồng bộ, xác định đầy đủ, chính xác các vị trí việc làm trong cơ quan, đơn vị làm cơ sở để xác định biên chế đúng, đủ.

- Tăng cường công tác đào tạo, đào tạo cán bộ, công chức để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng thực thi nhiệm vụ.

- Thực hiện nghiêm túc việc đánh giá, phân loại cán bộ, công chức để sàng lọc, tinh giản biên chế đối với số cán bộ, công chức không đạt yêu cầu về phẩm chất chính trị, đạo đức, trình độ chuyên môn nghiệp vụ thấp kém, không đảm bảo về sức khỏe...

- Phân công, bố trí, sắp xếp cán bộ, công chức theo đúng vị trí công tác, phù hợp với sở trưởng của cán bộ, công chức theo trình độ chuyên môn được đào tạo.

- Từ năm 2019 đến 2021 thực hiện nghiêm việc thực hiện tinh giản biên chế, mục tiêu đến năm 2021 giảm 10% biên chế được giao.

Xem toàn bộ Kế hoạch tại đây
 

Xem thêm >>>

Kế hoạch tổ chức “Ngày Pháp luật” trong ngành KSND năm 2018

Kế hoạch tổng kết 10 năm ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành KSND 
 

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang