Kế hoạch luân chuyển, điều động công chức lãnh đạo ngành KSND năm 2018

29/03/2018 08:52

(kiemsat.vn)
Công chức lãnh đạo cấp Vụ và tương đương thuộc VKSND tối cao; Viện trưởng, Phó Viện trưởng VKSND cấp cao; Viện trưởng, Phó Viện trưởng VKSND cấp tỉnh là đối tượng luân chuyển công tác năm 2018.

Ngày 23/3/2018, VKSND tối cao ban hành Kế hoạch luân chuyển, điều động công chức lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2018-2020.

Mục đích của công tác luân chuyển, điều động công chức lãnh đạo, quản lý của VKSND tối cao nhằm tạo môi trường mới để rèn luyện, đào tạo, bồi dưỡng, thử thách cán bộ lãnh đạo, quản lý qua thực tiễn công tác, nhất là cán bộ trẻ, có triển vọng, giúp cán bộ trong quy hoạch trưởng thành nhanh hơn và toàn diện hơn, đáp ứng yêu cầu cán bộ trước mắt và lâu dài của Ngành. Chủ động tạo nguồn cán bộ, thực hiện chuẩn hoá cán bộ lãnh đạo các cấp, đáp ứng yêu cầu xây dựng đội ngũ cán bộ có năng lực trong những năm tiếp theo của ngành. Đồng thời tiếp tục thực hiện chủ trương bố trí Viện trưởng VKSND cấp tỉnh không phải là người địa phương hoặc cán bộ không giữ chức vụ quá hai nhiệm kỳ liên tiếp.

Ảnh minh họa

Theo đó, đối tượng luân chuyển bao gồm: Công chức lãnh đạo cấp Vụ và tương đương thuộc VKSND tối cao;  Viện trưởng, Phó Viện trưởng VKSND cấp cao; Viện trưởng, Phó Viện trưởng VKSND cấp tỉnh. Địa bàn luân chuyển: Từ các đơn vị thuộc VKSND tối cao, VKSND cấp cao đến VKSND cấp tỉnh và ngược lại. Thời gian luân chuyển: Từ 03 năm (36 tháng) trở lên.

Đối tượng điều động bao gồm: Phó Vụ trưởng và tương đương thuộc VKSND tối cao; Phó Viện trưởng VKSND cấp cao; Viện trưởng, Phó Viện trưởng VKSND cấp tỉnh. Địa bàn điều động: Các đơn vị thuộc VKSND tối cao, VKSND cấp cao và VKSND cấp tỉnh.

Số lượng công chức luân chuyển và điều động sẽ được căn cứ dựa trên yêu cầu quy hoạch và bố trí công chức lãnh đạo, quản lý hàng năm để báo cáo Ban cán sự đảng VKSNDTC quyết định. Thời gian thực hiện chia làm nhiều đợt, từ năm 2018.

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang