Infographic: UBND tỉnh ủy quyền cho UBND huyện quyết định giá đất cụ thể

08/05/2023 16:38

(kiemsat.vn)
Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 73/NQ-CP ngày 06/05/2023 về việc uỷ quyền quyết định giá đất cụ thể.

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang