Infographic: UBND tỉnh ủy quyền cho UBND huyện quyết định giá đất cụ thể

Ngày đăng : 16:38, 08/05/2023

(Kiemsat.vn) - Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 73/NQ-CP ngày 06/05/2023 về việc uỷ quyền quyết định giá đất cụ thể.

Hà Vy