Infographic: Tăng hàng loạt mức hưởng BHXH, BHYT từ ngày 01/07/2023

11/04/2023 12:19

(kiemsat.vn)
Mức lương cơ sở tăng lên 1,8 triệu đồng/tháng từ ngày 01/07/2023 sẽ dẫn đến việc tăng hàng loạt các mức hưởng BHXH, BHYT cho người lao động.

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang