Infographic: Những quyền lợi của lao động nữ nuôi con dưới 12 tháng tuổi

01/11/2022 11:26

(kiemsat.vn)
Pháp luật quy định người lao động nữ nuôi con dưới 12 tháng tuổi được hưởng những chế độ đặc biệt.

 

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang